MVO Netwerk Zorg

Activiteiten

Vier keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst op locatie in het land, altijd rondom een onderwerp uit het thema people, planet of prosperity.

Van duurzaam vastgoed, sociale innovatie of duurzaam inkopen tot MVO-beleid voor zorgorganisaties. Er komen inspirerende sprekers: zowel kennisdragers als praktijkvoorbeelden. Altijd is een deel van het programma gericht op kennisontwikkeling (nieuwe inzichten), en een deel gericht op kennismaking (uitwisseling tussen mensen). Toegankelijk voor deelnemers aan het MVO Netwerk Zorg, maar ook voor introducés.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 7 december: de MVO Netwerk Zorg Innovatiemarkt. Netwerkleden pitchen hun innovaties waarmee de zorgsector toewerkt naar een duurzame en gezonde economie in 2025.  

Het MVO-Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector

Ondertekening van het MVO-Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector is een vertrekpunt voor deelname in het MVO Netwerk Zorg. Het brengt om te beginnen het gesprek in uw organisatie op gang. Maar het kan ook een aanleiding zijn voor publicitaire aandacht. In samenwerking met u maken we daar een bijzonder moment van.

Matchmaking

In het MVO Netwerk Zorg ontstaan matches die een nieuwe dimensie brengen in duurzame zorg. Zo zijn we initiatiefnemer van een coalitie van bedrijfsleven, universiteiten en zorginstellingen die een innovatieve en volledig duurzame beroepskledinglijn ontwikkelde: 'Zorgzame Bedrijfskleding'. Ook vindt u aansluiting bij innovatieve initatieven en ketencoalities zoals de Nederlandse Klimaatcoalitie, de CoP Circulair Inkopen en het Nederland Circulair!-project Zorgeloos Afval.

Kennis ontwikkelen over MVO

Organisaties die echt klaar staan om MVO in hun organisatiestrategie op te nemen, kunnen instappen in een MVO Expeditie Duurzame Zorg, speciaal ontwikkeld voor zorgorganisaties. Een intensieve, organisatiebrede leergang waarin vele sleutelrollen in de organisatie geënthousiasmeerd worden voor- en getraind worden in MVO.

U krijgt als deelnemer in het MVO Netwerk Zorg korting op het aanbod van trainingen en opleidingen van MVO Nederland.

Eigen online MVO-pagina

Via uw eigen pagina op onze website communiceert u over uw beleid, producten en diensten. U plaatst via deze pagina uw evenementen en nieuwsberichten rechtstreeks online bij MVO Nederland. Deze website heeft meer dan 100.000 pageviews per maand. 

Duurzame evenementen

MVO Nederland organiseert regelmatig speciale evenementen voor duurzame organisaties. We nodigen u graag uit voor bijvoorbeeld ons spraakmakende jaarlijkse Nieuwjaarsevent, Meet & Greet-sessies met andere partners en inspirerende themabijeenkomsten gericht op innovatie en groei. 

Media

U ontvangt als deelnemer gratis het MVO-vakblad P+. Daarin leest u veel over duurzaamheid in de volle breedte en in verschillende sectoren. Ook beijvert het MVO Netwerk Zorg zich om partners een goede plek te geven in (nieuws)media, evenementen en presentaties.

Ontmoetingen met visionairs

Incidenteel -als de kans zich voordoet of de tijd het vraagt- verzorgt het MVO Netwerk Zorg bijzondere bijeenkomsten met mensen die een nieuw perspectief voor de zorg kunnen openen. Zoals internationaal bekende duurzaamheidsexperts of inspirerende vernieuwers. Of een mini-conferenties tussen wetenschappers die de visie op gezondheid verder helpen.

Laatst bijgewerkt: 
16-11-2017 13:00