MVO Netwerk Toerisme

Activiteiten

Netwerkbijeenkomsten
3 x per jaar is er een Netwerkbijeenkomst op locatie in het land, altijd rondom een onderwerp uit het thema toerisme. Er komen inspirerende sprekers: zowel kennisdragers als praktijkvoorbeelden. Altijd is een deel van het programma gericht op kennisontwikkeling (nieuwe inzichten), en een deel gericht op kennismaking (uitwisseling tussen mensen). Toegankelijk voor deelnemers aan het MVO Netwerk Toerisme.

Onze eerstvolgende Netwerkbijeenkomst vindt plaats op 24  maart 2016. Meer informatie vind je hier.

Groeneveld Conferentie
Vanuit het netwerk wordt jaarlijks de Groeneveld Conferentie georganiseerd die eerder bij het IDUT (Vereniging voor Duurzaam Uitgaand Toerisme) te vinden was. De Groeneveld Conferentie is het toonaangevende Nederlandse evenement voor kennisuitwisseling en netwerken over duurzaam toerisme.

De Groeneveld Conferentie van dit jaar vind plaats op 2 juni 2016 met als thema ‘Bestemming bereikt?’. Meer informatie vind je hier.

Eigen projecten
Deelnemers voeren samen ook projecten uit om duurzaam ondernemen te verankeren in hun organisatie. Deze projecten kunnen voortkomen uit de bijeenkomsten, of aandachtspunten vanuit de stuurgroep. De activiteiten van het MVO Netwerk Toerisme zijn gebaseerd op de gezamenlijke toekomstvisie (2015). Vijf thema’s staan centraal in deze visie, namelijk: Impactmeting, Circulaire Accommodatie/Bestemming, de Reisprofessional van de Toekomst, CO2 Vermindering en Klantcommunicatie. Rondom deze thema’s zijn werkgroepen gevormd door deelnemers van het netwerk daarin wordt gewerkt aan concrete projecten.  

Eigen online MVO-pagina
Via jou eigen pagina op onze website communiceer je over jouw  beleid, producten en diensten. Je plaatst via deze pagina jouw evenementen en nieuwsberichten rechtstreeks online bij MVO Nederland. Deze website heeft meer dan 100.000 pageviews per maand. Laat de wereld zien dat jij partner bent, en gebruik het partnerlogo voor al jouw online communicatie.

Duurzame evenementen
MVO Nederland organiseert regelmatig speciale evenementen voor haar partners. We nodigen jou graag uit voor bijvoorbeeld ons spraakmakende jaarlijkse Nieuwjaarsevent, Meet & Greet-sessies met andere partners en inspirerende themabijeenkomsten gericht op innovatie en groei.

Media       
Je ontvangt als deelnemer gratis het MVO-vakblad P+. Daarin lees je veel over duurzaamheid in de volle breedte en in verschillende sectoren. Ook wordt er door MVO Nederland regelmatig aandacht gegeven aan de partners van het MVO Netwerk Toerisme  in (nieuws)media, evenementen en presentaties.

Laatst bijgewerkt: 
22-03-2016 10:44