Expert

E-book Voedselverspilling

De Ladder van Moerman: hoe pak je verspilling aan in de praktijk?

Verspillingschecker

Ontdek in 5 minuten het potentieel van jouw reststromen

Expeditie Circulair Ondernemen

Aan de slag met jouw circulaire business case?

Expeditie MVO in Food & Agribusiness

Naar een professioneel MVO-beleid en een heldere positionering?

MVO Netwerk Food & Agribusiness

Feeding the city

Ruim de helft van onze snelgroeiende wereldbevolking woont in steden. En dat aandeel blijft stijgen. Al die stedelingen hebben dagelijks behoefte aan gezond en veilig voedsel. Een groeiende markt dus waar je als agrifood ondernemer op tijd bij moet zijn. Maar door klimaatverandering, minder landbouwgrond en water-, energie- en grondstoffenschaarste wordt het steeds lastiger om het voedsel op de juiste plek en op het juiste moment te produceren. Hoe ga je die uitdagingen te lijf?

Veel onderzoekers, wetenschappers en overheden bijten zich vast op dit vraagstuk. Wereldwijd  verdienen ondernemers hun brood met het bedienen van lokale stedelijke markten. Local to local, urban food production, korte waardeketens en agroparcs zijn voorbeelden van ontwikkelingen die dit aantonen.

Hoe kan je als ondernemer profiteren van deze groeiende stedelijke markten? Biedt jouw techniek of dienst een (stukje van) de oplossing? Wil je naast je bestaande handelsketens in Nederland ook lokale markten in het buitenland verkennen? 

Wat kan jij doen?

Samen met een groep innovatieve ondernemers werken het Food & Business Knowledge Platform en MVO Nederland aan oplossingen. Op dit moment ontwikkelen we een innovatieagenda met de belangrijkste uitdagingen en oplossingen voor ondernemers. We delen kennis, contacten en ervaringen. Medio 2017 starten we pilotprojecten om de oplossingen in de praktijk te toetsen en door te ontwikkelen.

Door samenwerking is het eenvoudiger kansen te identificeren en daar adequaat op te reageren. Door met andere organisaties en bedrijven op te trekken wordt de kans op duurzame succesvolle business development vergroot.

Ben je een Nederlandse ondernemer met interesse in dit vraagstuk of onderneem je al iets op dit vlak? Herken je je in onderstaande uitdagingen? Denk en doe dan mee!

Wat levert het op?

  • Kennis en ervaring van collega-ondernemers
  • Definiëren van uitdagingen en oplossingen
  • Toegang tot de juiste contacten
  • Exposure

Voor wie?

Producenten, handelaren en retailers met een internationale handelsketen die staan voor uitdagingen als:

  • Het vinden van marktinformatie: Hoe zien deze nieuwe markten eruit en waar kan/wil ik me op richten?
  • Het slechten van handelsbarrières: Wat moet ik doen om een nieuwe handelsactiviteit te ontwikkelen?
  • Het definiëren van randvoorwaarden: Hoe voldoe ik aan de diverse behoefte aan voedsel van stedelijke consumenten (kwantiteit, kwaliteit, toegevoegde waarde)?
  • Het identificeren van technische en duurzaamheiduitdagingen: Waar kan ik produceren? Hoe krijg ik ‘vers’ weer dichterbij de stad? Bereikt het de consument? Hoe kan ik duurzaam voorzien in benodigde resources (competitie met andere stedelijke functies)?
  • Het sluiten van partnerschappen: Hoe kan ik samenwerken met andere partijen binnen en buiten de keten?

Wat hier aan vooraf ging

In 2014 richtte MVO Nederland de werkgroep stadslandbouw op. Met ondersteuning vanuit het IMVO-programma werkte deze groep vooruitstrevende bedrijven aan nieuwe verdienmodellen, sociale innovaties en technische verbeteringen voor de beschikbaarheid van vers, veilig en duurzaam voedsel in ‘exploderende’ wereldsteden.

Daar kwamen onder andere deze pilots uit voort:

Meer informatie en meedoen

Wil je meer informatie of meedoen? Neem dan contact op met Meine van der Graaf via  m.vandergraaf@mvonederland.nl of 06-50215263. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Laatst bijgewerkt: 
24-11-2016 12:14