MVO Netwerk Brancheorganisaties

Voor wie

Het MVO Netwerk Brancheorganisaties is vooral voor:

 • Brancheorganisaties die in maatschappelijk verantwoord ondernemen kansen zien voor hun leden en deze bedrijven willen aansporen om met MVO aan de slag te gaan
   
 • Brancheorganisaties die de band met hun leden willen versterken door hen informatie, inspiratie en praktische handreikingen te bieden op het gebied van maatschappelijk verantwoord, duurzaam en innovatief ondernemerschap
   
 • Brancheorganisaties die vernieuwende initiatieven in hun branche of sector signaleren rondom onderwerpen zoals duurzaamheid, goed werkgeverschap, transparantie en sociaal ondernemerschap. En die hieraan graag willen meewerken, bijvoorbeeld door bij te dragen aan kennisontwikkeling of door MVO-branchebeleid te ontwikkelen.
   
 • Brancheorganisaties die - wellicht om te beginnen- de ambitie hebben om de eigen bureauorganisatie op maatshappelijk verantwoorde wijze in te richten
   
 • Andere vormen van ondernemerssamenwerkingen (vereniging, afzetorganisatie, coöperatie of netwerk) die gezamenlijk willen vernieuwen en verbeteren, binnen de eigen sector of in de keten.
   
 • Bestuurders, beleidsmedewerkers, MVO-functionarissen en/of afgevaardigden van deze organisaties ontmoeten elkaar in bijeenkomsten en trainingen. Zij kunnen MVO-kennis, informatie en inspiratie opdoen en delen in het MVO Netwerk Brancheorganisaties.
Laatst bijgewerkt: 
07-04-2016 16:43