MVO Netwerk Brancheorganisaties

MVO in branches

Brancheorganisaties stimuleren hun leden om zo goed mogelijk te ondernemen. Om innovatief en bij de tijd te blijven en om in te spelen op marktontwikkelingen. MVO-beleid hoort daarbij; duurzaam ondernemen bepaalt de concurrentiekracht van bedrijven.

Brancheverenigingen zijn als geen ander in staat om MVO  concreet te maken voor hun specifieke werkveld. De  kansen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de manier waarop bedrijven deze kunnen verzilveren, worden voor hen het meest duidelijk als zij voorbeelden herkennen uit hun eigen branche of keten. Het maakt het voor ondernemers gemakkelijker om daadwerkelijk met MVO aan de slag te gaan.

Brancheorganisaties die hun branche kunnen stimuleren tot verduurzaming en hun leden de weg kunnen wijzen in dit onderwerp, zorgen ook voor een eigen levensvatbare toekomst.

 Drie voorbeelden

* In de schoonmaakbranche (OSB) werden schoonmaakcontracten tegen een steeds lager tarief aanbesteed, met als gevolg toename van de werkdruk. Dit heeft geleid tot de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de ontwikkeling van het OSB-Keurmerk.

* De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) had de ambitie van VBZ een ondernemersclub te maken en diensten te ontwikkelen die relevant waren voor de ondernemers. Daarvoor is de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren op de markt gezet.

* De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) bepaalde samen met haar leden waar ze in de toekomst naar toe wilde. Er moest een stip op de horizon komen. Zo kwam de vereniging samen met haar leden tot een Toekomstvisie op de reisbranche en wordt gewerkt aan 'better holidays' voor de klant.

Het MVO Netwerk Brancheorganisaties

Het MVO Netwerk Brancheorganisaties helpt brancheorganisaties en ondernemersverenigingen om maatschappelijke verantwoord ondernemen bij hun leden onder de aandacht te brengen en hun te stimuleren ermee aan de slag te gaan. Met informatie en voorbeelden toegespitst op de eigen branche,  veel toegepaste kennis om MVO-beleid te ontwikkelen wil het MVO Netwerk Brancheorganisaties de deelnemers stimuleren een rol op te pakken in de verduurzaming van de  Nederlandse economie.

Laatst bijgewerkt: 
07-04-2016 16:33