MVO Netwerk Brancheorganisaties

Over het MVO Netwerk Brancheorganisaties

In het MVO Netwerk Brancheorganisaties ontmoeten vertegenwoordigers van brancheorganisaties en ondernemers- en beroepsverenigingen elkaar om samen te leren, informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen en om initiatieven te ontwikkelen op MVO-gebied.

Doel van het MVO Netwerk Brancheorganisaties is om de kansen die MVO biedt bekend en bereikbaar te maken voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name het MKB. Hoe kan dit beter dan door concrete voorbeelden van MVO in de eigen sector zichtbaar te maken?

Deelnemers aan het MVO Netwerk Brancheorganisaties zijn brancheorganisaties en beroepsverenigingen die in hun eigen sector vernieuwend bezig zijn of aan de slag willen gaan op MVO-gebied. In het MVO Netwerk Brancheorganisaties vinden zij informatie en praktische handreikingen en tools.

Ook brancheverenigingen die de eigen organisatie ‘MVO-proof’ willen maken, zijn aangesloten.

Directie- of bestuursleden en (beleids)medewerkers van brancheorganisaties komen bij elkaar en ontmoeten elkaar om kennis van MVO op te doen en te delen. Dat gaat op verschillende manieren: van intervisiebijeenkomsten tot en met de MVO Expeditie die leidt tot uw eigen MVO-beleidsplan.

MVO Nederland ondersteunt de aangesloten brancheorganisaties bij het formuleren en uitvoeren van MVO-beleid. De sectormanagers van het Brancheprogramma van MVO Nederland zijn goed op de hoogte van de stand van zaken op MVO-gebied in uw sector. Uw sectormanager geeft antwoorden op vragen over MVO binnen uw organisatie of branche. Ook kunt u met hem of haar overleggen over ontwikkelingen buiten uw branche.

Laatst bijgewerkt: 
23-06-2014 14:38