MVO Netwerk Beton

Helpdesk

Publicaties

Het economisch instituut voor de bouw (EIB) heeft een macro economische verkenning uitgevoerd voor het betonakkoord. Hierin zijn de maatschappelijke kosten en baten geanalyseerd van verschillende opties om de betonketen verder te verduurzamen. De beschreven besparingspotentie is ontleend aan eerder onderzoek van CE Delft naar zeven concrete handelingsperspectieven voor de sector. De...
'Gespreksagenda voor overleg tussen de Rijksoverheid en het MVO Netwerk Beton' Rapport CE Delft (nov. 2014) Het MVO Netwerk Beton heeft sinds het ondertekenen van de Green Deal Verduurzaming Betonketen in 2011 de nodige stappen gezet om inzicht te krijgen in de mogelijkheden de betonketen te verduurzamen. Dit rapport beschrijft hoe de betrokken partijen zich willen inzetten om deze...
Handelingsperspectieven verduurzaming betonsector CE Delft (nov. 2014) Ruim 50 personen van bedrijven die deelnemen aan het MVO Netwerk Beton hebben in werkgroepen 7 kansrijke handelingsperspectieven uitgewerkt. Deze handelingsperspectieven richten zich op de verduurzaming van het betongebruik op de middenlange termijn. Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van de techniek en de...
‘De betonketen heeft veel te winnen bij de circulaire economie’ In de betonsector valt veel winst te behalen met de circulaire economie. Dat zeggen Evert Schut, projectmanager van het MVO Netwerk Beton en architect Jack van der Palen, voorzitter van de werkgroep circulaire economie van het MVO Netwerk Beton. In dit netwerk zetten meer dan dertig bedrijven en brancheorganisaties samen de schouders...
'Groen beton' Heel de wereld bouwt met beton. De betonindustrie zorgt voor zo’n 6 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is veel, en die uitstoot neemt alleen maar toe door de bouwwoede van opkomende economieën. De Green Deal Verduurzaming Betonketen wil de betonkringloop sluiten, zodat grijs beton van nu straks groen kleurt. (Artikel in P+ sept-okt 2014, thema Materialen)
'Concreet 2.0 legt basis voor toekomstgerichte en onderbouwde afspraken' Het MVO Netwerk Beton, een coalitie van koploperbedrijven en brancheorganisaties uit de betonketen, streeft naar een duurzame betonketen in 2050. Als eerste stap op die weg werd in oktober 2011 de 'Green Deal Verduurzaming Betonketen' met de overheid gesloten. De gemaakte afspraken zijn in 2012 vastgelegd in Concreet 1.0...
De werkgroep biodiversiteit van het MVO Netwerk Beton heeft een film gemaakt om de deelnemende bedrijven te inspireren en handvaten te bieden om aan de slag te gaan met het thema biodiversiteit.
Op 30 januari 2014 is het eerste 'jaarverslag van ‘Concreet 1.0’ officieel overhandigd aan Koen de Snoo, directeur duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ‘Concreet 1.0’ is een eerste stap in de Green Deal verduurzaming betonketen . Vanuit MVO Nederland werken sinds 2011 ruim 30 bedrijven en brancheorganisaties aan deze Green Deal, met als doel een 100 % duurzame betonketen...
Verduurzamen van de betonketen kan ervoor zorgen dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 met circa 1,3 miljoen ton vermindert. Dat is 0,5 procent van de huidige nationale uitstoot in 2010. Voor de betonketen zelf is een besparing van 30 procent CO2-uitstoot in 2020 haalbaar, mits een aantal belemmeringen worden weggenomen.
Onderzoek van CE-Delft naar de milieu-impact van de Nederlandse betonketen, van grondstofwinning tot sloop en recycling. De deelnemers van het MVO Netwerk Beton hebben deze resultaten nodig om onderbouwd prioriteiten te kunnen stellen en concrete onderlinge afspraken te maken om de betonketen verder te verduurzamen.

Pagina's