MVO Netwerk Beton

Betonakkoord

Eén keer in de zoveel tijd komen bijzondere kansen voorbij dankzij een samenloop van omstandigheden. Een samenwerkingsverband van publieke en private partijen ziet zo'n kans om de betonketen verder te verduurzamen en er als keten sterker uit te komen middels een Betonakkoord. Een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector, enigzins vergelijkbaar met het Energieakkoord.

Speerpunten zijn CO2-reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale aspecten. De betonsector heeft een een interessante propositie voor de BV Nederland; kosteneffectief een significant positieve maatschappelijke impact realiseren door innovaties, kennis en de wil tot samenwerking.

Voor informatie, documenten, agenda's en nieuwsberichten over het Betonakkoord wordt u doorverwezen naar betonakkoord.nl.

Deelnemen

Deelname aan het betonakkoord staat open voor alle partijen uit de betonsector en relevante stakeholders. Er zit dus geen lidmaatschap of kosten aan verbonden. Deelname is echter niet vrijblijvend, we verwachten een inbreng op het gezamenlijk bereiken van een realistisch en duurzaam akkoord.

Wilt u ook deelnemen of op de hoogte gehouden worden over het Betonakkoord? Laat het ons weten! stuur een email naar Martin van der Vliet

MVO Netwerk Beton

Het MVO Netwerk Beton is de initiator van het Betonakkoord. Naast het eerdere succes van de Green Deal Verduurzaming Betonketen (2011- 2015) is daarmee een volgende grote stap gezet op weg naar een nationaal ketenakkoord voor verduurzaming op middellange en lange termijn. Daarnaast is ook op korte termijn nog voldoende te doen zoals het vergroten van de vraag naar duurzaam beton. Bent u actief binnen of rondom de betonketen en wilt u graag actief bijdragen aan het volgende succes? Meld u dan aan voor het MVO Netwerk Beton.

Laatst bijgewerkt: 
08-08-2018 15:15