MVO Netwerk Beton

Over het netwerk

Het MVO Netwerk Beton heeft bewezen aan alle partners in de betonketen een hoge toegevoegde waarde te bieden. Zo is uit het Netwerk eerder de Green Deal Verduurzaming Betonketen gekomen (2011 – 2015) en de aanzet tot het Betonakkoord – een nationaal akkoord gericht op verduurzaming van de keten voor de komende 10 á 15 jaar.

Deelname aan het MVO Netwerk Beton is voor koplopers uit de betonsector en relevante stakeholders, gekoppeld aan een betaald lidmaatschap. Leden werken gericht samen om hun eigen business te versterken langs de route van verduurzaming: innovatie, samenwerkingsverbanden, vraag naar duurzaam beton vergroten etc. Hieronder actuele en potentiele netwerkactiviteiten en wat u daaraan kunt hebben:

Vraag naar duurzaam beton vergroten Opdrachtgevers willen best duurzaam beton uitvragen, zo blijkt uit eerdere ervaringen. Maar als beton al een aandachtspunt is, weten ze vaak niet precies hoe. Hergebruikte materialen? Circulair ontwerp? Klimaatadaptatie? Door de kennis uit ons netwerk met opdrachtgevers te delen vergroten we 'als vanzelf' de vraag.
Onderwijs  De betonsector wordt steeds meer high-tech en kennisintensief. Veel kennis is weggelekt de afgelopen jaren en dat vormt een risico voor de sector, met name in de verduurzaming. Aansluiting met onderwijs is –zeker voor de lange termijn- van groot belang.
EMVI-criteria verder aanscherpen Hiermee wordt het voor opdrachtgevers makkelijker gemaakt duurzaam beton uit te vragen op een eenduidige, overzichtelijke manier hetgeen de vraag weer zal stimuleren.
Innovaties verder helpen Wat is er nodig om marktrijp te worden en wat kan het netwerk daarin betekenen? Hierover buigt zich de projectgroep Innovatief opdrachtgeverschap.
Waardering beton in BREEAM -NL  
Koppeling Stedelijk, bouw, circulair MVO Nederland heeft op alle drie de thema's sterke netwerken - koppelingen liggen voor de hand zodat de netwerken elkaar versterken.
CUR-aanbevelingen actualiseren De ontwikkelingen gaan snel – het is belangrijk dat normen en aanbevelingen daarin tijdig volgen
Online Community Uw eigen publicaties, bronnen, rapporten, onderzoeken etc. op de 'duurzaam-beton' website
Wiki pagina Gezamenlijk werken aan teksten voor effectieve uitvraag van duurzaam beton en delen best practices.
Laatst bijgewerkt: 
01-05-2018 11:20