Vergroot je impact

Agenda

donderdag 13 december 2018 - 12:30 tot 17:30
vrijdag 14 december 2018 - 09:30 tot 12:15
dinsdag 18 december 2018 - 14:00 tot 17:00
dinsdag 8 januari 2019 (Hele dag)

Koplopernetwerk

Lobby

MVO Nederland stelt met onze partners een duidelijk doel: in 2025 moet het kantelpunt naar de nieuwe economie bereikt zijn. Die nieuwe economie is klimaatneutraal, circulair en inclusief. Om dat te bereiken is het van belang dat we de spelregels veranderen.

MVO Nederland voert een actieve lobby voor een ondernemingsklimaat waarin duurzame koplopers de norm bepalen. Dit doen we door in gesprek te gaan met ambtenaren, bestuurders, Tweede Kamerleden en beleidsmakers. We leveren inbreng die aansluit bij de politieke agenda, maar werken ook agendasettend.

We maken duidelijk wat er moet veranderen om meer ruimte te creëren voor duurzame groei, om de transities te versnellen en om het concurrentievermogen van Nederland te versterken. Hierin bieden onze partners constante inspiratie: als kritisch klankbord en met inspirerende voorbeelden die ons verhaal versterken. We maken ons hard voor systeemveranderingen en voor transities die al onze partners raken, zoals een duurzaam belastingstelsel, stevige ambitie in klimaat- en energiebeleid en de circulaire economie, en een overheid die leidend is in duurzaam inkopen en aanbesteden.

Europa

We zijn ons ervan bewust dat veel wet- en regelgeving afkomstig is vanuit de Europese Unie, zeker als we over de daadwerkelijke systeemveranderingen spreken. Daarom zijn we actief betrokken bij CSR Europe, Ecopreneur en de WBCSD. Meer informatie over onze inspanningen in Europa vind je hier.

Voortgang, nieuws en standpunten rondom onze lobby worden gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, de nieuwspagina's op onze website en via sociale media (Twitter, Facebook, LinkedIn). Ideeën of suggesties vanuit partners zijn altijd welkom. Je kan contact opnemen met Suzanne Elias (Den Haag; s.elias@mvonederland.nl) of Arthur ten Wolde (Brussel; a.tenwolde@mvonederland.nl).

Hieronder enkele voorbeelden van onze langer lopende lobbytrajecten.

Duurzaam regeerakkoord

Het jaar 2017 stond, in politiek opzicht, in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Daaropvolgend heeft een gelegenheidscoalitie van BBK/Door vriendschap sterker, Partos en De Groene Zaak een oproep gedaan voor een #duurzaamregeerakkoord. Deze oproep om de SDG’s centraal te stellen in het Regeerakkoord is breed ondertekend door ruim 400 bedrijven en organisaties, toegestuurd naar de verschillende informateurs en als petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. In maart 2018 kwamen de ondertekenaars als afsluiting bijeen in Nieuwspoort om met Kamerleden te bespreken hoe duurzaam het regeerakkoord geworden is.

Mobiliteit

Als één van de trekkers van de Green Deal Autodelen is MVO Nederland hard aan het werk om autodelen naar een hoger niveau te tillen. De tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018 stonden vooral in het teken van het aan de kaak stellen van obstakels in politiek Den Haag.

Duurzaam opdrachtgeverschap

Rondom duurzaam opdrachtgeverschap zien we erop toe dat de acties die in het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen staan, goed en snel worden uitgevoerd door de overheid. Dit doen we onder andere door zitting te nemen in de klankbordgroep van het Plan van Aanpak. Er zijn veel goede plannen, en het wordt hoog tijd dat deze doorwerken in de praktijk. In het bijzonder heeft de uitvoering van de plannen die staan in het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, getekend door overheidsorganisaties, onze aandacht. Ook blijven we vragen om meer capaciteit bij de overheid om duurzaam inkopen te ondersteunen.

Duurzaam beleggen en het financieren van de nieuwe economie

Laatst bijgewerkt: 
16-07-2018 12:32