Vergroot je impact

Agenda

maandag 1 juli 2019 - 16:00 tot 20:00
dinsdag 2 juli 2019 (Hele dag)
donderdag 4 juli 2019 - 16:00 tot 18:30
Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00

Koplopernetwerk

Innovatieprojecten

Gedurende het jaar zijn er diverse innovatieprojecten, waarin je met andere koplopers werkt aan duurzame doorbraken binnen jouw onderneming, sector of keten. We organiseren netwerk- en matchmakingbijeenkomsten om nieuwe samenwerkingen te faciliteren.

Onze initiatieven en resultaten:

Gerecycled kunststof verpakkingen als grondstof

Wil je via inkoop bijdragen aan het voorkómen van het eenmalig gebruik van plastic verpakkingen en het verminderen van de plastic soep? Of heb je een voorstel voor inzet van een innovatieve techniek om gerecycled kunststof in producten of verpakkingen te verwerken? Doe dan mee aan dit innovatieproject.

Aan de slag met reële CO2-prijs

De prijs voor het recht om CO2 uit te stoten stijgt en het is tijd dat bedrijven daar in hun investeringsbeslissingen rekening mee gaan houden. MVO Nederland zal met een groep bedrijven het voortouw nemen om hiermee aan de slag te gaan. Bedrijven die hier interesse in hebben kunnen zich aansluiten.

REDD+ Business Initiative

Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van ontbossing door, in aanvulling op reductie van de eigen CO2-uitstoot, te investeren in REDD+. REDD+ staat voor Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, een mechanisme dat is ontwikkeld in het kader van het VN Klimaatverdrag. Diverse Nederlandse bedrijven onderkennen dit en hebben zich verenigd in het REDD+ Business Initiative.

Green Deal Circulair Inkopen 2.0

Zeker 50 publieke en private bedrijven en organisaties gaan circulair inkopen en het versnellen daarmee de circulaire economie door de inzet van het inkoopinstrument. Op donderdag 7 juni 2018 ondertekenden zij met de Rijksoverheid de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 van initiatiefnemers MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. De deelnemers vertegenwoordigen samen ruim 100 miljoen euro aan inkoopkracht. Circulair inkopen betekent dat je afspraken maakt met ketenpartners over het faciliteren van hergebruik van producten, componenten en/of grondstoffen.

Community of Practice Circulair (ver)bouwen

De CoP Circulair (ver)bouwen is bedoeld voor opdrachtgevers met een bouwopgave die zij zo circulair mogelijk willen aanpakken. In vier sessies van een dag word je op weg geholpen met kennis, kunde en ervaring (over bouwmaterialen en principes, het (keten)samenwerkingsproces, financieringsvraagstukken en businessmodellen. Een netwerk van externe experts brengt elke dag de gewenste kennis en praktijkervaring in.

Platform Verspilling is Verrukkelijk

Zeventien ondernemers die oplossingen bieden voor voedselverspilling, hebben samen met MVO Nederland het platform Verspilling is Verrukkelijk gelanceerd. Met als centrale boodschap: voedsel is te kostbaar om te verspillen. Op het platform tonen de initiatiefnemers manieren om voedselverspilling tegen te gaan. De samenwerkende ondernemers ontwikkelen en verkopen smaakvolle en mooie producten die gemaakt zijn van ingrediënten die anders zouden worden weggegooid of verwerkt worden tot diervoeder of biogas. Denk aan soep van kromme groente, bier van oud brood of zeep gemaakt van sinaasappelschillen.

Groene Netten

Het platform Groene Netten verenigt sinds 2016 nationale infrabeheerders die werken aan een duurzame toekomst. De coalitie is ontstaan vanuit het transitieprogramma Ambitie 2020 van MVO Nederland. De gezamenlijke ambitie is een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, met een positieve impact op mens en milieu. Om die ambitie te realiseren hebben deelnemers het mission statement Fair Infra getekend, waarin ze nadrukkelijk streven naar maximale positieve maatschappelijke impact, transparantie over de voortgang en kennisdeling.

Blauwe Netten

Negen Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan samenwerken in de coalitie Blauwe Netten om hun sector sneller te verduurzamen. Onder begeleiding van MVO Nederland zetten ze vergaande stappen op het gebied van duurzame energie, duurzame chemie en duurzaam inkopen.

Bouwen met waarde(n)

Op initiatief van koplopende spelers in de bouwsector hebben we een coalitie opgezet dat werkt aan integrale waardecreatie in de bouw. Met het Manifest Bouwen met Waarde(n) vraagt de coaltie bestaande uit o.a. ROCKWOOL, Heijmans en RoyalHaskoning DHV, aandacht voor het opnemen van sociale en maatschappelijke doelen in de bouwregelgeving. Na het presenteren van dit manifest werkt de groep Bouwen met Waarde(n) verder aan eigen vraagstukken en aan een meer integrale kijk op duurzaam bouwen, indicatoren en certificering daarvoor.

Kennisnetwerk Fiscaliteit

In Nederland is kennis over de sociale, maatschappelijke en economische kant van fiscaliteit belegd bij een klein aantal mensen. Daarom is in de zomer van 2017 een kennisnetwerk fiscaliteit gestart, waarin onder andere PBL, CPB, EY, PwC, Ex'tax, CE Delft en MVO Nederland inhoudelijke ontwikkelingen op dit gebied ‘doorakkeren’. Het doel is samen in beeld te brengen hoe fiscale vergroening eruit kan zien, en waar politiek en ambtelijk Den Haag op korte en op lange termijn op in zou moeten zetten.

Impactcoalitie Sociale en ecologische waardecreatie

In 2015 en 2016 hebben we met een coalitie van bedrijven gewerkt aan het in kaart brengen van sociale en ecologische waardecreatie. Door casus-eigenaren te koppelen aan kennispartners konden specifieke casussen uitgewerkt worden. Zo rekende TenneT samen met EY en KPMG uit welke sociale en ecologische waarde er gecreëerd wordt door te kiezen voor kabels onder de grond versus hoogspanningsmasten.

Grondlegger van SPIL

Vanuit De Groene Zaak heeft een aantal experts op het terrein van pensioenen en beleggen het Sustainable Pension Investment Lab (SPIL) opgericht. Vanuit dit Lab ontwikkelen zij op persoonlijke titel ideeën voor een verdere verduurzaming van de belegging van de Nederlandse pensioengelden en gaan hierover in gesprek met de sector en betrokkenen.

Laatst bijgewerkt: 
08-01-2019 12:07