Contact

Vergroot je impact

Grote Bedrijven Netwerk

Green Deal Transparantie

22 Nederlandse bedrijven experimenteerden de afgelopen twee jaar met het transparant maken van de invloed van hun product of dienst op mens en natuur, van grondstof tot eindproduct. Zij deden mee aan de Green Deal 'Samenwerken aan Transparantie van Natuurlijk en Sociaal Kapitaal', die in 2014 is getekend.

Het eindrapport Het loont om transparant te zijn laat zien waarom en hoe deze bedrijven en organisaties hun impact op en afhankelijkheid van natuurlijk en sociaal kapitaal inzichtelijk maakten. Zoals:

  • ABN AMRO - bracht de sociale en milieukosten en baten van cacaofinanciering in kaart
  • AkzoNobel - ontwikkelde een vierdimensionale winst- en verliesrekening
  • BAM - rapporteerde over de milieukosten van verschillende soorten asfalt
  • DSM - bracht de sociale en milieukosten in kaart voor de productie van OatWell, een innovatief haverproduct
  • Thermaflex - maakte de groene impact van leiding- en isolatieoplossingen transparant

Deze en meer voorbeelden in het rapport dienen ter inspiratie, zodat ook andere bedrijven er mee aan de slag kunnen.

Geleerde lessen

De belangrijkste geleerde lessen van de Green Deal zijn: het loont om voorop te lopen bij transparantie, omdat het zorgt voor betere besluitvorming en rapportage. De samenwerking heeft de deelnemers inzicht gegeven in de beschikbare meetmethodes en tools. En bedrijven hebben nu een beter beeld van de risico's en kansen. Alle voorbeelden van de Green Deal staan in het Nederlands- en Engelstalig eindrapport.

Over de Green Deal

De Green Deal 'Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal' is een initiatief van MVO Nederland, IUCN NL en True Price. Zij werken hierin samen met het ministerie van Economische Zaken. De ondertekening vond plaats tijdens het Leaders for Nature Forum, een jaarlijks duurzaamheidsevenement voor bedrijven. De bedrijven AkzoNobel, ARCADIS, BAM, Deloitte, DSM, EY, FMO, Interface, Heijmans, KPMG, Philips, PwC en Thermaflex doen mee. Ook de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hebben de Green Deal getekend.

Het doel van de Green Deal is dat bedrijven de maatschappelijke impact van hun operaties en productieketens in kaart brengen en hierover rapporteren, bijvoorbeeld in hun jaarverslagen. Door de impact van de bedrijfsvoering op mens en natuur zichtbaar te maken ontstaat een beter beeld van de prestaties van het bedrijf. Deze transparantie is een belangrijke stap naar een duurzame, groene economie die oog heeft voor het welzijn van mensen. Bovendien draagt het bij aan de implementatie van het Uitvoeringsprogramma Natuurlijk Kapitaal van de regering.

Integrated reporting

In navolging van de Green Deal organiseert MVO Nederland samen met de NBA en PwC verschillende werkgroepsessies over integrated reporting. De werkgroep draagt bij aan het vormgeven van het veranderproces richting integrated reporting en de realisatie van het volledige dashboard voor bestuurders.

Als je kijkt naar de beloftes richting shareholders, dan zit binnen bedrijven hier een hele organisatie achter om dit waar te maken. Wanneer de materialiteitsanalyse wordt besproken met stakeholders, is het de vraag in hoeverre de materiële onderwerpen daadwerkelijk goed zijn belegd in de organisatie. In hoeverre vindt er vervolgens impactmeting plaats? En bestaat helder inzicht in het waarde creatieproces van een organisatie? En worden resultaten ook weer teruggekoppeld richting stakeholders. Integrated thinking/integrated reporting kan zorgen voor het benodigde 'volledige dashboard' voor bestuurders. 
 

Laatst bijgewerkt: 
27-06-2016 13:47