Natuurlijk kapitaal

Impact en Resultaat

Als ondernemer heb je invloed op de waarde van (jouw eigen) natuurlijk kapitaal. Bij duurzaam ondernemen zoek je als organisatie naar mogelijkheden om dit kapitaal zo duurzaam mogelijk te benutten. Zodat de waarde voor de maatschappij én je onderneming behouden blijft.

Bedrijven hebben veel te winnen bij het in kaart brengen van hun impact op natuurlijk kapitaal, en hun afhankelijkheid ervan in de keten. Het zorgt voor inzicht in risico’s en kansen. De totale verzameling van ecosysteemdiensten die ons natuurlijk kapitaal vormen kan worden opgedeeld in vier groepen: productiediensten, culturele diensten, regulerende diensten en abiotische bronnen. Bekijk het rapport Natuurlijk Kapitaal en een Circulaire Economie van CREM voor meer informatie en voorbeelden van deze bronnen.


 
Als organisatie heb je impact op het natuurlijk kapitaal via je eigen handelen, maar ook door dat van je toeleveranciers:

 • Energieverbruik en mobiliteit veroorzaken emissies naar bodem, water of lucht.
 • Kantooromgevingen en productielocaties zorgen voor ongebruikte grondstoffen die worden afgevoerd als afval.
 • Landbouw, grondstofwinning en industrie hebben grote invloed op de biodiversiteit.

Andersom zijn organisaties voor hun productieproces vaak afhankelijk van de natuur, en de diensten die deze levert. Het bewustzijn over deze afhankelijkheid is vaak te laag, omdat deze indirect of in de keten verborgen zit. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van bepaalde mineralen die nodig zijn voor het produceren van elektronica: geen enkel bedrijf zou nog goed kunnen functioneren zonder computers of telefoon. Maar het delven van schaarse mineralen staat te ver af van de kernactiviteit van veel ondernemers waardoor ze deze afhankelijkheid (nog) niet voelen.

Risico's

 1. Grondstoffen worden schaars met het risico op prijsstijgingen. Daarnaast bestaat het gevaar dat diensten die de natuur tot nu toe gratis levert steeds duurder worden. Denk aan bestuiving door bijen, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid of natuurlijke plaagbestrijding.
 2. Reputatieschade. Wanneer bedrijven geen rekening houden met de omgeving waarin zij opereren kunnen er schandalen ontstaan die leiden tot reputatieschade. Met name in de levensmiddelen, hout, katoen en oliesector komt dit regelmatig voor. Het imago van BP verslechterde bijvoorbeeld sterk door de olieramp met boorplatform ‘Deepwater Horizon’ in de Golf van Mexico.
 3. Uitputting van land. Bedrijven die niet zorgen voor voldoende bescherming van het natuurlijk kapitaal van het land waar zij gebruik van maken, lopen het risico op uitputting of verschraling en daardoor afnemende opbrengsten.
 4. Financiering. Voor organisaties met een negatieve voetafdruk wordt het steeds moeilijker om toegang te krijgen tot investeringen, kredieten en beleggingen. Zij voldoen niet aan de voorwaarden die een bank stelt aan (aspecten van) natuurlijk kapitaal. Ook potentiële investeerders (pensioenfondsen en duurzame beleggers) letten steeds meer op dit aspect.
 5. Regelgeving en boetes. Nieuwe certificeringen en meetsystemen verhogen de druk op bedrijven om rekening te houden met natuurlijk kapitaal. Organisaties lopen kans op vertragingen of boetes wanneer zij zich niet aan regels en beleid van grote inkopers, zoals de overheid, houden. Daarom is het verstandig voor ondernemers om hun negatieve impact te reduceren tot nul. Of zelfs om te buigen naar een positieve impact. Dit wordt de nieuwe norm.

Kansen

 1. Productontwikkeling: het creëren van producten en diensten met een lage impact op – of geïnspireerd op natuurlijk kapitaal (biomimicry) biedt kansen voor nieuwe marktontwikkeling. Met als bekendste voorbeeld, het klittenband, geïnspireerd door zaden die na een wandeling bleven hangen aan de broek van Zwitsers ingenieur George de Mestral.
 2. Competitief voordeel: door het investeren in innovatie en onderzoek naar het verminderen van impact op natuurlijk kapitaal krijgen bedrijven een koploperspositie die hen een competitief voordeel kan opleveren.
 3. Kostenbesparing: door impact op natuurlijk kapitaal te verminderen worden kosten op het primaire proces bespaard. Bijvoorbeeld door efficiënter grondstoffengebruik of terugwinning van waardevolle materialen, worden ook kosten op het primaire proces bespaard.
 4. Risicomanagement: ondernemingen die hun impact op natuurlijk kapitaal meten, kunnen beter omgaan met de kansen en risico's. Zoals risico’s voor toelevering en medewerkers op locaties die kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden.
 5. Versterking imago en afzetmarkt: klanten en investeerders hechten steeds meer waarde aan- en vragen steeds meer naar (gecertificeerde) duurzame producten.
 6. Binding medewerkers: wanneer medewerkers persoonlijk betrokken worden bij zingevende activiteiten rondom natuur en biodiversiteit vergroot dit hun motivatie.
 7. Versterken draagvlak omgeving. Actieve participatie in het ontwikkelen van natuurgebieden en/of het stimuleren van de biodiversiteit op of rondom de eigen bedrijventerreinen kan bijdragen aan het creëren van draagvlak in de directe omgeving (gemeenten, omwonenden).

(Bronnen: aanpassing van het dossier biodiversiteit en factsheet duurzaamdoor - biodiversiteit)
 

Laatst bijgewerkt: 
06-02-2018 11:52