Natuurlijk kapitaal

Ervaringen van ondernemers

Benieuwd hoe andere organisaties ondernemen met de natuur? Lees hier de ervaringen van ondernemers.

Productiediensten

'Jaarlijks produceren we wereldwijd 61 miljoen ton PET Polyester, waarvan 90% na gebruik wordt verbrand, gestort of gedumpt in de natuur.' (Tonnis Hooghoudt, Ioniqa)

Nederlandse sectoren zoals de food- en agri sector, de bouw, de kledingindustrie en de maritieme sector kunnen niet opereren zonder grondstoffen die door ondernemingen worden onttrokken uit ecosystemen zoals schoon drinkwater, biomassa, olie en hout.

Lees hier hoe Ioniqa plastic blijvend hoogwaardig kan gebruiken door met hun ‘eeuwige PET-fles’.

Bekijk in onderstaande video hoe Moyee Coffee streeft naar klimaatpositieve koffie. "De natuurlijke bronnen zijn de basis van ons model."

Culturele diensten

'Het is wetenschappelijk aangetoond dat stedelijke gebieden met meer groen bijdragen aan minder obesitas bij kinderen, omdat ze ongehinderd buiten kunnen spelen in aantrekkelijke speelruimten.' (Atlas Natuurlijk Kapitaal)

Groene recreatie en natuurlijk erfgoed zorgen voor een florerende toerisme industrie in Nederland. Daarnaast is de natuur een bron van inspiratie en kennis voor het oplossen van diverse uitdagingen die worden gebruikt in de natuurwetenschap en educatie.

Meer over de relatie tussen natuur en gezondheid vind je in ons dossier. 

Regulerende diensten

'Als een plant gezond is, heeft hij minder last van plagen en andere ellende. Dan hoef je minder in te grijpen met gewasbescherming. Het hele natuurlijke systeem moet in orde zijn. Als je dat slim doet, los je meer dan één probleem op en maak je samen een stap naar voren in het systeem.' (Sandra Verheijden, Brabant Water)

De natuur is van levensbelang voor onze gezondheid en welzijn. Zonder schone bodem, water en lucht, kan een mens niet leven. Koolstofvastlegging, verkoeling van de stad en de absorptie van geluid zorgt voor een prettige leefomgeving. Daarnaast zorgt een goede biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, plaagonderdrukking, bestuiving en waterberging voor voldoende en gezonde voeding.

Lees hier hoe Brabant Water nieuwe businessmodellen ontwikkelt door het versterken van hun natuurlijk kapitaal: grondwater.

Abiotische bronnen

'De afvoer van deze reststroom koste ons drie jaar geleden nog 1,5 miljoen euro per jaar, maar sinds 2015 zetten we deze winstgevend af als grondstof.' (Alexander Laarman, Vitens)

Abiotisch natuurlijk kapitaal bestaat uit de niet levende natuur. Hieronder vallen niet-hernieuwbare energiebronnen zoals fossiele brandstof, mineralen en metalen. Maar ook de onuitputtelijke energiebronnen van zon, water en wind. Voor de ICT- en chemische sectoren is het van groot belang zuinig om te gaan met onze eindige bronnen. Overgaan van fossiele brandstof naar zonne- en windenergie zou een oplossing kunnen bieden voor de vraagstukken rondom energie en klimaat.

Lees hier hoe waterbedrijf Vitens haar afval inzette als kostbare grondstof.

Laatst bijgewerkt: 
26-01-2018 11:58