MVO Nederland Award

Unilever

Focus op de lange termijn is het enige houdbare businessmodel 

Anniek Mauser, directeur Duurzaamheid Unilever Benelux: "De fouding fathers van Unilever – de Lever Brothers en Van den Berg Jurgens – waren al zeer maatschappelijke ondernemers. Ze liepen voorop in de zorg voor hun personeel met arbeidsvoorwaarden als pensioenvoorzieningen, sociale huisvesting en vakantiedagen. Ook hun productportfolio was al MVO, al werd dat toen anders genoemd. Ze maakten bijvoorbeeld margarine als alternatief voor de dure boter en zorgden met hun zeep voor betere hygiène onder de armen in het Victoriaanse Engeland."

Ander niveau
"Midden jaren ’80 kreeg het management aandacht voor zaken als energiebesparing en afvalvermindering, vooral uit zakelijke overwegingen. In de jaren ’90 ontstond de focus op duurzaamheid: duurzame vis, duurzame landbouw om ook op de lange termijn over de noodzakelijke grondstoffen te beschikken. In de Dow Jones Sustainability Index kwam Unilever daardoor meteen op 1 in de categorie Food. Met de komst van Paul Polman in 2008 werden de inspanningen naar een ander niveau getild. Hij besefte dat de aarde in 2050 9 miljard mensen moet voeden en dat bijna 60% van onze omzet zit in de opkomende markten. Dat betekent dat we moeten groeien én de milieu-impact verminderen. We hebben immers maar één aarde en gebruiken er nu al anderhalf."

We moeten groeien én de milieu-impact verminderen. We hebben immers maar één aarde en gebruiken er nu al anderhalf.

Waardeketen
"We introduceerden vervolgens ook de ‘value chain approach’. Het hele bedrijf werd aan het werk gezet om de milieu-impact te meten. Met behulp van levenscyclusanalyses werd van 1.600 representatieve producten de impact op het gebied van water, broeikasgas en afval door de hele keten heen gemeten. Daaruit kwam naar voren dat maar tot 4% van de milieu-impact wordt veroorzaakt door onze fabrieken en dat 68% van de milieu-impact wordt veroorzaakt door het gebruik van onze producten door consumenten! Dus hoe verleidelijk ook, het is geen optie om je alleen tot je eigen fabrieken te beperken."

Out of the box
"Na de milieu-impactanalyse startten ‘environmental action planning workshops’ voor 11 subcategorieën: tweedaagse sessies met interne en externe stakeholders waarbij scenario’s werden ontwikkeld en actieplannen opgesteld. Zelf leidde ik de workshop in de categorie ijs. Met zo’n 30, 40 mensen keken we onder andere naar baanbrekende technologieën, de ontwikkelingen in de markt en kwamen we tot zo’n 100 ideeën, waaruit na een aantal ronden een selectie werd gemaakt. Het hele programma leidde voor Unilever overall tot 50 concrete committments. Die zijn samengevat in drie hoofddoelstellingen voor 2020 en neergelegd in het Unilever Sustainable Living Plan: 1: 1 miljard mensen helpen hun gezondheid & welzijn te verbeteren, 2: 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw, en 3: de milieu-impact van onze producten door de hele waardeketen heen halveren. Bewust hebben we de lat in dat plan heel hoog gelegd en door jaarlijks extern over de voortgang te rapporteren, creëren we onze eigen hete adem in de nek. Mensen moeten zich een beetje oncomfortabel voelen: we hebben nog niet alle antwoorden, maar wel het vertrouwen dat we er komen! Op die manier ontstaat het out-of-the-box denken dat nodig is om het plan te realiseren."

Consumentengedragsverandering
“Eén van de belangrijke commitments die uit dit proces is gekomen, is het creëren van een consumentengedragsverandering ten aanzien van warmwatergebruik. Wanneer meer dan tweederde van de milieu-impact wordt veroorzaakt door het gebruik van onze producten door consumenten, dan zijn productinnovaties om consumenten hierbij te helpen – bijvoorbeeld een  droogshampoo die je in staat stelt een haarwasbeurt over te slaan – niet voldoende. In Nederland zijn we daarom samen met het Wereld Natuur Fonds en de Missing Chapter Foundation het WaterSpaarders initiatief gestart, waar inmiddels nog 10 partners bij aangesloten zijn, WaterSpaarders onderkent de kracht van kinderen als belangrijke ‘change agents’ in gezinnen en geeft kinderen via een online platform en een lesprogramma op lagere scholen, de middelen om thuis de dialoog aan te gaan met hun ouders over energiebesparing. Vervolgens heel klein en concreet gemaakt in een focus op korter douchen. Eén van die middelen is een zelf ontworpen etiket voor een fles doucheproduct met een oproep aan hun ouders om korter te douchen.

Profit
"Onze aanpak is ook profijtelijk. Natuurlijk gaat het om het constant zoeken van de juiste balans, zoals ik op de foto bovenaan probeer uit te beelden. Maar overall kunnen de kosten die door afvalvermindering, energie- en waterreductie worden bespaard, weer geïnvesteerd worden in R&D en marketing. We merken dat de merken die duurzaamheid centraal stellen, de hardste groeiers zijn. Vanuit de overtuiging dat de lange termijn het enige houdbare business model is, hebben we de externe kwartaalrapportages afgeschaft. We willen aandeelhouders met oog voor de lange termijn en we krijgen ook in toenemende mate complimenten van de aandeelhouders voor het plan."

Ontwikkeling
"Het plan is continu in ontwikkeling. Recent hebben we weer onze jaarlijkse voortgang gedeeld in een aantal stakeholdersessies wereldwijd. Dat leverde een waardevolle dialoog en nieuwe inzichten op.  We hebben het ambitieniveau ten aanzien van de sociale agenda uitgebreid. Zo willen we de positie van 5 miljoen vrouwen verbeteren en die van 5,5 miljoen kleine boeren en jonge ondernemers. Als de levenstandaard van hun gezinnen daardoor verbetert, heeft dat een grote impact. Wij zijn bijvoorbeeld goed voor 15% van de zwarte-theeproductie in de wereld. Daardoor kunnen we de hele theesector meetrekken. Ten tweede zien we steeds meer in dat een systeemverandering nodig is om resultaten te kunnen boeken. We gaan inzetten op drie gebieden waar we echt een bijdrage kunnen leveren. Eén van die gebieden is klimaatverandering waarbij we ons samen met anderen inzetten voor het stoppen van ontbossing  in de wereld."

De nominatie voor de MVO Nederland Award betekent...

"Mijn uitverkiezing tot MVO-manager van het Jaar 2013 heeft mij naast veel externe erkenning, vooral intern veel opgeleverd. Zo’n verkiezing draagt bij aan de interne trots op het bedrijf. Ook de nominatie voor de MVO Nederland Award zorgt ervoor, dat mensen zich weer extra bewust zijn in wat voor mooi bedrijf ze werken. Ook hoop ik het andere bedrijven inspireert om ook holistischer naar duurzaamheid te kijken en vanuit begrip van wat je impact is, naar hun hele waardeketen durven kijken. De langetermijnfocus is het enige houdbare businessmodel."

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland.
Foto bovenaan: Andreas Terlaak

Bekijk hier een interview met Paul Polman over het Unilever Sustainable Living Plan, of lees meer.

Bekijk hier het filmpje over WaterSpaarders:

 

Laatst bijgewerkt: 
16-10-2014 12:51