MVO Nederland Award

Triodos Bank

'Geld heeft veranderkracht'

Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank Nederland: "In de jaren ‘70 werd veel nagedacht over een nieuwe inrichting van de maatschappij. Een ideale maatschappij moest een bloeiend cultureel leven kennen, gelijke kansen bieden voor iedereen en een economie hebben die niet schadelijk is voor mensen en milieu. Uit dat gedachtengoed is in 1980 Triodos Bank ontstaan. De oprichters wilden bewustheid terugbrengen in de omgang met geld, omdat zij vaststelden dat het totaal niet meer zichtbaar was wat er met je geld gebeurt als je het op de bank zet. Wat dóét de bank met dat geld? Want: geld heeft veranderkracht en zet altijd iets in gang, of je dat nu weet of niet. En of je dat nu wilt of niet. Maar deze veranderkracht was helemaal uit handen gegeven aan de banken; je had letterlijk geen idee meer of je geld op een goede manier werd besteed."

Triodos Bank wil bewustheid terugbrengen in de omgang met geld

Mijn geld gaat goed
"Triodos Bank financiert uitsluitend initiatieven in de reële economie die bijdragen aan een positieve maatschappelijke, culturele of ecologische verandering. Op de website kan iedereen precies zien welke initiatieven dat zijn. Door deze transparantie is het handelingsperspectief dat je met je geld hebt, direct duidelijk. Triodos Bank is een zelfstandige bank - we zijn dus bijvoorbeeld geen onderdeel van een grote bankverzekeraar - en heeft geen beursnotering. Daardoor is de bank niet afhankelijk van het beurssentiment of louter op rendement gerichte aandeelhouders. De onafhankelijkheid van de bank is stevig verankerd door aandelen Triodos Bank te certificeren, wat wil zeggen dat het stemrecht is belegd bij een stichting die de missie van de bank bewaakt."

Baanbrekend
"Het was indertijd niet eenvoudig om een bankvergunning te krijgen. De toezichthouder adviseerde aanvankelijk om het te houden bij een fonds. Vervolgens moesten we opboksen tegen de – verkeerde – aanname dat je geen rendement kunt maken als je maatschappelijk verantwoord werkt. Maar we hebben in de 34 jaar dat we bestaan jaar op jaar laten zien dat je weldegelijk een stabiele, bescheiden winst kunt maken als je bankiert zoals bankieren eigenlijk bedoeld is. Een derde horde die we hebben genomen, was dat we gingen investeren in alternatieve energiebronnen zoals windenergie. Daar was in die tijd geen belangstelling voor en het was aanvankelijk zeer risicovol. Later kwamen er fiscale regelingen en op dit moment heeft elke bank wel een groenfonds. Ons groene beleggingsfonds is gegroeid van 30 miljoen gulden naar 700 miljoen euro. In totaal wordt in Nederland 7,5 miljard gestopt in groene projecten. Iedereen wordt daar letterlijk beter van."

‘Volhoudbaarheid’
"Een meer recente ontwikkeling is dat we zo’n 7 jaar geleden naast een spaarbank ook een gewone bank zijn geworden. Doordat we nu producten als betaalrekeningen en hypotheken hebben, zijn we bij een breder publiek bekend geworden. Triodos heeft inmiddels vestigingen in verschillende Europese landen en ook is onze internationale impact flink toegenomen. Zo waren we initiatiefnemer van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), waarbij al 25 banken zijn aangesloten die waardengedreven bankieren. Ik ben er trots op dat we samen met dit netwerk wereldwijd de veranderkracht van geld benutten met bijvoorbeeld microkredieten, en zo bijdragen aan economische groei. Voor Triodos Bank is het niet alleen van belang dát de economie groeit, maar ook hóe. Het Afrikaanse woord ‘volhoudbaarheid’ vind ik heel mooi: we moeten toe naar een economie die ook op lange termijn vol te houden is. Het is onze ambitie een bijdrage te leveren aan de transitie naar een volhoudbare economie."

De nominatie voor de MVO Nederland Award...

 "Zie ik als een prachtige erkenning van onze filosofie en als een kans onze visie nog zichtbaarder te maken!"
 

Bekijk hier de film Klein. Het nieuwe groot:

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland

Laatst bijgewerkt: 
29-09-2014 11:20