MVO Nederland Award

Jurytoelichting Van Houtum

Business with a purpose

Jurylid Marga Hoek, directeur De Groene Zaak en voorzitter bestuur Het Groene Brein:  "Bedrijven kunnen geleidelijk aan steeds duurzamer gaan ondernemen – stapje voor stapje – of besluiten het roer totaal om te gooien.  Van Houtum is zo’n bedrijf dat echt voor de laatste manier van omdenken gekozen heeft. Het voegt waarde toe op alle activa: sociaal, ecologisch en financieel. Om die reden zijn zij ook één van de voorbeelden in mijn boek ‘Zakendoen in de nieuwe economie’."

Sociaal
"In sociaal opzicht doen ze het heel goed, doordat ze mensen heel lang aan zich weten te binden. Het ziekteverzuim is heel laag. Ook in ecologisch opzicht zijn ze een voorbeeld, omdat ze steeds weer met nieuwe innovaties komen. Zo zijn ze erin geslaagd papier steeds vaker te hergebruiken,  tot zeven keer toe. Nu hebben ze ook weer een toepassing bedacht voor het laatste restafval. Dat wordt verwerkt in karton."

Van Houtum voegt waarde toe op alle activa: sociaal, ecologisch en financieel.

Over grenzen heenkijken
"In hun financieel beleid tenslotte kijken ze echt naar de lange termijn. Zo zetten ze altijd een percentage van de winst opzij voor innovatie. Van Houtum is een prachtig voorbeeld van  de circulaire economie in het MKB. Hoe creëren we waarde met grondstoffen, is hun uitdaging. Daarbij kijken ze óver de grenzen van de eigen organisatie heen en zoeken ze de samenwerking met andere bedrijven. Van Houtum laat in verschillende businesscases zien dat het gezamenlijk vergroten en vervolgens verdelen van de taart meer oplevert dan het in je eentje inzetten op een zo groot mogelijk stuk van een kleinere taart."

Eigen kantoorpapier krijgt tweede leven
"Intensieve samenwerking in een value cycle resulteert in hoge efficiency, omdat alle ketenpartners gebaat zijn bij reductie van onnodige kosten. Het ‘Satino Black kringloop-concept’ van Van Houtum illustreert dit. Van Houtum zet het eigen kantoorpapier na gebruik in als hygiënepapier. Door oud papier in de regio te houden wordt onnodige milieubelasting voorkomen. Via het afvalinzamelbedrijf laat de klant zijn eigen kantoorpapierafval aanleveren bij Van Houtum. Daar wordt het verwerkt tot Satino Black hygiënepapier dat vervolgens zijn weg terugvindt naar de toiletten van de klant. Als ketenpartners sluiten zij op deze wijze local for local de kringloop en nemen zij verantwoordelijkheid voor het afval- en grondstofprobleem."

Toekomst: functie van koplopers essentieel
"Zelf spreek ik niet over MVO, de afkorting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Ik spreek liever over ‘verantwoordelijk ondernemen’. Ikzelf ben als bestuurder en ondernemer gedreven om business with a purpose te realiseren. Daarbij ben ik gedreven om alles te doen wat ik kan om de omslag naar die duurzame economie te versnellen. De functie van koplopers als Van Houtum is essentieel, omdat ze de weg wijzen en het potentieel van de nieuwe economie nu al in praktijk brengen en zichtbaar maken. Het is nu van groot belang om ervoor te zorgen dat het peloton zo snel mogelijk net zo grote vorderingen maakt. In mijn ogen heeft MVO Nederland een belangrijke rol in het meenemen en meekrijgen van het MKB. Voor veel MKB’ers is het vaak lastig de slagen te maken die nodig zijn. De nieuwe economie moet zo snel mogelijk mainstream worden."

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland

Laatst bijgewerkt: 
09-10-2014 17:34