MVO Nederland Award

Jurytoelichting Triodos Bank

Duurzaamheid in de genen

Jacqueline Cramer, directeur Utrecht Sustainability Institute (Universiteit Utrecht): “De jury heeft Triodos Bank genomineerd voor de MVO Nederland Award omdat het een bank is die consequent duurzaamheid als uitgangspunt heeft genomen voor zijn bedrijfsstrategie. Triodos laat heel duidelijk het verschil zien tussen een duurzame bank en een gewone bank. Bij al hun investeringen letten zij op de drie P’s, een goede balans tussen people, planet en profit. Zij kijken niet louter financieel, maar denken echt mee hoe vernieuwende projecten financieel mogelijk kunnen worden. Daardoor zitten ze in heel interessante projecten, zoals de vernieuwing van wijken en windenergie.”

Triodos Bank heeft consequent duurzaamheid als uitgangspunt genomen voor haar bedrijfsstrategie

Samen een impuls geven aan duurzame energie
“Ook hun eigen bedrijfsvoering is op een innovatieve manier duurzaam. Bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor op landgoed De Reehorst vlak bij het station in Zeist wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuur. De bank is in gesprek gegaan met lokale belangenverenigingen om te komen tot een ontwerp waarin de landschappelijke waarde van het landgoed wordt beschermd en zelfs verbeterd, evenals de biodiversiteit in het gebied zelf. In samenwerking met andere partijen in de omgeving wordt aan duurzame energie een impuls gegeven.”

Pionier in duurzaam beleggen
“Triodos Bank is medefinancier van het Dutch Sustainable Finance Lab, een initiatief onder leiding van Herman Wijffels, waarin onafhankelijke partijen discussiëren over de duurzame veranderingen die nodig zijn in de financiële wereld. Triodos heeft op dat punt een pioniersrol vervuld. Duurzaam beleggen werd mogelijk doordat zij systematisch de prestaties van bedrijven op dat gebied gingen meten. Andere banken zijn daarna ook gestart met allerlei duurzame beleggingsmogelijkheden.”

Duurzame start-ups financieel mogelijk maken
“Door bij het verlenen van kredieten eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid, kunnen financiële instellingen veel maatschappelijke invloed hebben. Door alleen te investeren in bedrijven met een goed MVO-beleid, dwing je verandering af. Triodos vervult op dat punt een voortrekkersrol door duurzame start-ups financieel mogelijk te maken. Duurzaamheid zit bij de Triodos Bank in de genen.”
 

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland

Laatst bijgewerkt: 
29-09-2014 10:54