MVO Nederland Award

Jurytoelichting Interface

Interface: bijdrage aan systeemverandering

Jurylid Maayke Damen: “Interface werkt al sinds 1994 aan haar transitie naar een volledig duurzame onderneming. Deze strategie heeft bijvoorbeeld geleid tot een cumulatieve besparing van meer dan 438 miljoen dollar aan alleen al het voorkomen van afvalkosten. Een voorbeeld daarvan zijn de TacTiles, een nieuwe manier om tapijttegels te leggen zonder lijm. Dit dringt de milieubelasting die ontstaat door het leggen van tapijttegels vergeleken met traditionele lijm met 90% terug. Bovendien komen er vrijwel geen vluchtige organische stoffen meer vrij.”

De een zijn afval is de ander zijn brood
“Wat de jury zo bijzonder vindt aan Interface is dat het zich echt richt op het bewerkstelligen van een systeemverandering. Interface plaatst zijn eigen processen en producten in de context van het bredere systeem waarin het opereert en daar komen heel verrassende dingen uit. Dan blijkt bijvoorbeeld dat de een zijn afval - vissersnetten - de ander zijn brood is - nieuwe tapijttegels. Interface blinkt niet alleen uit in productinnovaties maar ook in procesinnovaties. ReEntry 2.0 bijvoorbeeld is een technologie die de grondstoffen van een tapijttegel scheidt, waardoor van garen weer garen gemaakt kan worden en van de rug weer een rug.”

Wat de jury zo bijzonder vindt aan Interface is dat het zich echt richt op het bewerkstelligen van een systeemverandering

MVO wordt mainstream
“De afgelopen tien jaar is MVO van een ‘extra’ of ‘hobbyactiviteit’ meer mainstream geworden met betrokkenheid op hoog niveau in vele bedrijven. Er zijn momenteel echt geweldig innovatieve en inspirerende ontwikkelingen gaande, waarbij bedrijven naar de wortel van maatschappelijke- of milieuproblemen kijken. Om die aan te pakken ontwikkelen ze nieuwe businessmodellen, veranderen ze hun productieprocessen en hun producten radicaal en verenigen ze zich. Bovendien lobbyen ze voor vooruitstrevend beleid en laten  steeds meer bedrijven zien dat MVO financieel rendeert.”

Toekomst: samenwerking is essentieel
“De take-make-waste samenleving waarin we nu leven is om veel verschillende redenen niet meer houdbaar. We moeten alle detaillistische analyses van sociale en milieuvraagstukken gaan plaatsen in een bredere context. Behandel bijvoorbeeld een onderwerp als recycling niet los van het design van producten. Daarbij is samenwerking essentieel omdat geen enkele speler een compleet overzicht heeft over het systeem. In mijn ogen kan MVO Nederland daar een verbindende rol in spelen.”

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland

Laatst bijgewerkt: 
09-10-2014 18:32