MVO Nederland Award

Jurytoelichting DSM

Bedrijven moeten ook investeren in menselijk talent

Jurylid Henk Volberda: “DSM heeft al vroeg de slag naar duurzame businessmodellen gemaakt, die veel bedrijven nog moeten maken. Voortgekomen uit de Nederlandse Staatsmijnen richtte DSM zich eerst op basischemie, vervolgens op fijnchemie en nu op Life Sciences & Material Sciences. Een prachtig voorbeeld is dat DSM voedingssupplementen maakt van de ‘cake’ die overblijft nadat van koolzaad olie is gemaakt. Vroeger gebeurde daar niets mee. Nu draagt het bij aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem.”

Slimme verdienmodellen
“Waar de jury enthousiast van wordt, zijn de slimme verdienmodellen die DSM bedenkt geënt op duurzaamheid. Zo heeft DSM een folie ontwikkeld waarmee het rendement van zonnecellen 10% omhoog gaat. Die geven ze gratis weg, in ruil voor een percentage van het rendement. Zulke oplossingen geven een geweldige boost aan duurzaamheid.”

Ook op het gebied van sociale innovatie blinkt DSM uit

Investeren in menselijk kapitaal
“Ook op het gebied van sociale innovatie blinkt DSM uit. Sociale innovatie is voor mij het slimmer managen van de arbeid in een organisatie zodat het menselijk talent maximaal kan renderen. Bij DSM is niet alleen productie belangrijk, maar ook plezier in het werk. En dan niet alleen bij de hoogopgeleide kenniswerkers, maar ook in de fabriek. Een casus die veelvuldig wordt aangehaald in managementboeken over sociale innovatie om anderen te inspireren gaat over DSM Delft. Toen ongeveer 6 jaar geleden de penicillineproductie naar China dreigde te verhuizen, investeerde DSM niet alleen in technologie maar ook in mensen. Het aantal managementlagen is gereduceerd; in Delft wordt gewerkt in zogenaamde zelfsturende productieteams zonder teamleiders. Er is meer autonomie en verantwoordelijkheid. Het experiment was zeer succesvol en de productiviteit is met 12% gestegen.”

Toekomst: MVO vormt de kern van nieuwe businessmodellen
“De jonge generatie vindt winst maken alleen erg eenzijdig. Zij vinden dat een bedrijf ook maatschappelijk iets moet bijdragen. Moderne bedrijven vragen om duurzaam management. Dat betekent geen menselijk talent verkwisten en van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij.
MVO Nederland heeft de afgelopen tien jaar duurzaamheid op de agenda gezet. Nu gaat het om implementatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet geen hobby zijn van enkele sleutelfiguren in een organisatie, maar de kern vormen van de nieuwe businessmodellen. DSM is een bedrijf, dat laat zien hoe dat kan.”

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland
 

Laatst bijgewerkt: 
09-10-2014 17:24