MVO Nederland Award

Jurytoelichting Alliander

Planet, people & profit moeten gelijk opgaan

Jurylid Bert van Boggelen, netwerkmanager De Normaalste Zaak: "Alliander is genomineerd voor de MVO Nederland Award omdat het bedrijf voorop loopt op het gebied van de circulaire én de inclusieve economie. Niet alleen de  planet is in hun beleid belangrijk, maar ook de people. Een voorbeeld van Allianders’ sociale profiel is ‘Step to work’, een ontwikkelingsprogramma van een jaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Step to work
"De ontwikkelingsprogramma’s zijn op maat. Soms gaat het om het aanleren van werknemersvaardigheden, bijvoorbeeld op tijd komen. Soms om vakgerichte opleidingen. Daarmee investeert het bedrijf in het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen die dat nodig hebben. Een deel van de cursisten stroomt daarna bij Alliander in, een deel ergens anders. Alliander werkt veel samen met andere bedrijven en helpt mensen ook daar aan het werk te komen. Dit doen ze vooral vanuit een idealistische doelstelling. Het kost geld en dat weten en accepteren ze ook. Een beetje winst minder om iedereen mee te laten doen, is daarbij het uitgangsprincipe. Alliander heeft onderzocht dat de eigen mensen daar ook blij van worden. Studenten kiezen bewust voor het bedrijf omdat ze het maatschappelijk gezicht op alle vlakken zo belangrijk vinden."

Alliander werkt veel samen met andere bedrijven en helpt mensen ook daar aan het werk te komen

Combinatie van sociale en ecologische aspect
"Via kabels, leidingen en netwerken levert Alliander dagelijks elektriciteit en gas aan 3,3 miljoen klanten. De energiebranche is enorm aan het veranderen. Tot voor kort werd alle energie centraal vanuit enkele energiecentrales naar de klant gedistribueerd. Nu komen er steeds meer decentrale energieleveranciers op: windmolens, biogasinstallaties, zonnecellen op daken van particulieren. Dat vraagt een totaal andere inrichting van het netwerk. Als energiedistributeur loopt Alliander voorop in het ontwikkelen van slimme meters, het aansluiten van windparken op zee en het ontwerpen van reinigingsinstallaties voor biogas. Daarnaast heeft Alliander een scherp oog voor de herkomst en recyclebaarheid van de grondstoffen en materialen die ze gebruiken. Andere, vergelijkbare organisaties doen dat ook, maar Alliander springt er in onze ogen uit vanwege de combinatie van het ecologische en sociale aspect."

Olievlek
"Alliander is een van de 200 partners in De Normaalste Zaak. Dat is een netwerk waarin we naar manieren zoeken om op economisch verantwoorde wijze ook werk te creëren voor werknemers die vaak aan de kant blijven staan. We wisselen kennis en informatie uit, doen voorstellen voor wetswijzigingen en proberen door samen te werken met anderen een nieuwe aanpak als een olievlek te verspreiden."

Ieders talent benutten
"In mijn ogen zijn de afgelopen tien jaar op planet-gebied veel stappen gezet. Voor het verminderen van de milieubelasting en het terugbrengen van de CO2-uitstoot zijn businesscases ontwikkeld en van een geitenwollensokken-niche is maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de normale business gaan behoren. Op people-gebied staan we aan de vooravond van eenzelfde beweging. We moeten weg van de liefdadigheid en het helpen van zielige mensen. Het gaat erom het talent van iedereen te benutten voor de samenleving. Het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt levert ook een businesscase op. Het mooie van Alliander is dat het beide kanten laat zien."

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland

Laatst bijgewerkt: 
29-09-2014 10:49