MVO Nederland Award

DSM

Geld verdienen met goede dingen doen

Atzo Nicolaï, president DSM Nederland: "Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in de genen van dit bedrijf. Bij de oude Staatsmijnen heerste al een cultuur waarin goed werd gezorgd voor de mensen. Ook Gist Brocades Delft zat zo in elkaar.  Een aantal jaren geleden is behalve de People-kant van MVO ook de Planet-kant naar voren gekomen. Wat zijn de grote vraagstukken in de wereld en wat hebben wij in huis om daar een antwoord op te geven? Die discussie resulteerde in een spectaculaire transformatie.”

Investeren in een duurzame energiemix
“Wij zijn een wereldwijd bedrijf dat zich richt op Life Sciences & Material Sciences. We ontwikkelen gezonde voedingsingrediënten en duurzame materialen. Zo maken we rijst die verrijkt is met vitamines en mineralen en ondervoeding voorkomt. Het aantal oudere mensen en de daarmee gepaard gaande gezondheidsklachten neemt toe. We maken gezonde voeding die bijvoorbeeld zout vervangt en ontwikkelen biomedische producten zoals nieuwe gewrichten. Energie en klimaatverandering zijn ook een belangrijk vraagstuk. De fossiele brandstoffen raken op en we moeten investeren in een duurzame energiemix. Wij ontwikkelen een tweede-generatie biobrandstof van maisafval zoals stengels, wortels en bladeren. Dit jaar gaat in de VS een fabriek van start waar die biobrandstof op grote schaal geproduceerd gaat worden.”

Grote duurzame stap niet zonder slag of stoot
“Ik ben er trots op dat wij geld verdienen met goede dingen doen. Onze ECO+-producten zijn duurzamer én geven hogere rendementen. Door dingen duurzamer te doen, worden het bedrijf, de mensen en de maatschappij er beter van. Of dit allemaal zonder slag of stoot is gegaan? Nee, afscheid nemen van producten en portfolio’s is niet makkelijk. Mentaal is dat vaak een grote stap en het zorgt voor onzekerheid. Onderdelen die voor ons geen kern business meer waren, hebben we vaak onder weten te brengen bij partners waar dat wel zo was. In de meeste gevallen leverde dat uiteindelijk meer werkgelegenheid op voor de betrokken mensen.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in de genen van dit bedrijf

De kracht van polderen
“Wij geloven in het Nederlandse poldermodel van nauw overleg tussen bedrijven en bonden. DSM heeft in Delft (voorheen Gist Brocades) de oudste medezeggenschapsraad van Nederland. Die overlegcultuur koesteren wij,  ook al maken we als DSM in toenemende mate deel uit van een Angelsaksische omgeving. Onlangs hebben we de zeven verschillende CAO’s in ons bedrijf weten om te zetten naar één. Dat lukt alleen in een sfeer van vertrouwen. We danken ons succes ook aan goede samenwerking met anderen: MKB-bedrijven, starters, universiteiten, NGO’s, overheden...”

De nominatie voor de MVO Nederland Award betekent......

"Veel voor ons. We zijn trots op ons model en dragen dat graag uit. De aandacht die we hierdoor krijgen, inspireert andere bedrijven hopelijk om hun businessmodellen (nog meer) te verduurzamen. Ook voor de publieke sector liggen hier veel kansen. Overheden kunnen de wereld verbeteren door met slim beleid slimmere regels op te stellen. Het bedrijfsleven kan nog veel meer uitgedaagd worden, door normen te stellen waardoor het in beweging komt.”

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland.
 

Laatst bijgewerkt: 
29-09-2014 11:26