MVO Nederland Award

Alliander

Actief bijdragen aan een duurzame toekomst

Peter Molengraaf, voorzitter Raad van Bestuur Alliander: "Alliander is in 2008 ontstaan door de splitsing van de energiebedrijven. Peter Molengraaf was van meet af aan intensief betrokken bij de vorming van de nieuwe organisatie. Het klant- en maatschappelijk perspectief was daarbij leidend, zegt Molengraaf. “Welke ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van energie en wat verwachten onze klanten van ons? Daarover zijn wij met verschillende stakeholders intensief in gesprek gegaan: medewerkers, klanten, aandeelhouders en maatschappelijke partners. De gesprekken hebben geleid tot een aantal duidelijke ambities, waar we systematisch aan zijn gaan werken. Sinds de start van Alliander is het perspectief van onze stakeholders richtinggevend voor onze organisatie.”

Proactieve rol was vooruitstrevend
Alliander koos vanaf de start voor een proactieve rol in de kanteling naar een duurzamere samenleving. Dat was in de toenmalige energiewereld behoorlijk vooruitstrevend voor een netbeheerder. “We zagen dat er op energiegebied enorm veel aan het veranderen is. Als we daar niet tijdig op inspelen, zijn we niet klaar als die ontwikkelingen zich grootschalig voordoen. De fossiele brandstoffen raken op: andere energiebronnen zoals wind- en zonne-energie worden steeds belangrijker. Mensen gaan steeds meer in elektrische auto’s rijden. Daar moet het energienet wel klaar voor zijn. Ons werk vraagt dus dat we ver vooruitkijken naar hoe we in de toekomst gaan wonen, werken en reizen. Die ontwikkelingen moeten we goed doorvertalen in de huidige investeringen in het energienet. Die investeringen moeten namelijk lang mee. Hiervoor is het nodig dat we voortdurend met elkaar in gesprek zijn over de juiste keuzes.”  

Wij kozen vanaf de start voor een proactieve rol in de kanteling naar een duurzamere samenleving

Ver vooruitlopen is noodzakelijk
“Wij hebben een dienstverlenende functie: we sluiten klanten aan op het moment dat ze daarom vragen. Maar als wij wachten tot die vraag komt, is de kans groot dat het energienet straks niet voldoet aan de veranderende eisen, en daar ligt waar het nodig is. Wij moeten dus het verste vooruitlopen om het energienet geschikt te maken voor de veranderende en toekomstige vraag van de klant. Dat vraagt om sterk leiderschap, het intensief betrekken van onze stakeholders en het werken met allerlei scenario’s. Al sinds de oprichting van Alliander anticiperen wij op nieuwe ontwikkelingen, zoals de sterke groei van wind- en zonne-energie, biogas en elektrische mobiliteit.”

Werkgelegenheid scheppen
“Onze medewerkers zien duurzaamheid als een belangrijk onderdeel van hun werk. Elke medewerker zoekt naar mogelijkheden om te verduurzamen. Van manieren om onze eigen ecologische footprint te verminderen tot en met het stellen van duurzame eisen aan onze leveranciers. Zo is er een project om alle meters bij onze klanten te vervangen door slimme meters. In het kader van dat project wordt nagedacht over wat we kunnen doen met de oude meters. Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, waarmee we werkgelegenheid scheppen voor mensen die dat hard nodig hebben. Bij de inkoop van de nieuwe meters wordt meegenomen dat alle materialen weer hergebruikt kunnen worden, als ze over een aantal jaren vervangen moeten worden. Dit project ‘Fair Meter’ is uniek in Europa.”

De nominatie voor de MVO Nederland Award betekent...

"...een erkenning voor de strategie waar we met zijn allen zo hard aan werken. En die belangrijk is voor Nederland om in de toekomst duurzaam te wonen, werken en te reizen. Een netwerkbeheerder is niet voor een ieder even zichtbaar. We zijn blij met deze nominatie en hopen dat we anderen kunnen inspireren ook deze weg op te gaan."

Opgetekend door Celia Noordegraaf, hoofd Communicatie MVO Nederland

Laatst bijgewerkt: 
24-02-2015 11:16