MVO loont

Foto MVO Loont (Qweb, Musti Aslan) fotograaf Milan Vermeulen

MVO loont

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere financiële prestaties, op korte én lange termijn. 'Doing good' op mens- en milieugebied leidt dus tot 'doing well' op financieel gebied.

Winst

In dit dossier laten we de directe en indirecte verbanden zien tussen MVO en winst. In een aantal gevallen draagt MVO direct bij aan lagere kosten en hogere omzetten. Bijvoorbeeld door energiebesparing of door een groeiend klantenbestand. Andere voordelen van MVO zijn alleen indirect zichtbaar. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat bedrijven die veel aan MVO doen een lager ziekteverzuim hebben. Hier is dan sprake van een indirect verband tussen MVO en winst.

Laatst bijgewerkt: 
04-08-2015 10:11