MVO loont

Indirect verband MVO & winst

Behalve directe zijn er ook veel indirecte relaties tussen MVO en financiële prestaties. Zo blijkt MVO goed te zijn voor de reputatie van een bedrijf, wat vaak weer financiële voordelen tot gevolg heeft. Er zijn 6 van dit soort relaties aangetoond:

MVO draagt bij aan meer (tevreden) klanten

 • Consumenten die producten of diensten van een maatschappelijk verantwoord bedrijf kopen, hebben een groter vertrouwen in dat bedrijf en de kwaliteit van de producten. Belangrijk is wel dat wat en waarom het bedrijf aan MVO doet 'echt' en geloofwaardig is. ‘Greenwashing’ werkt nadelig voor het bedrijf – ook in financiële zin.
 • Steeds meer bedrijven stellen MVO-eisen aan hun leveranciers. Speel je als leverancier op deze eisen in, dan neem je een sterkere concurrentiepositie in.
 • Sinds 2010 hanteert de overheid een duurzaam inkoopbeleid. Dit betekent dat de overheid rekening houdt met sociale- en milieuaspecten van de goederen, diensten en werken die zij inkoopt. Zorg er dus voor dat uw producten of diensten voldoen aan de eisen die de overheid stelt, als u in aanmerking wilt komen voor aanbestedingen.
 • Er is onder consumenten een groeiende vraag naar duurzame producten. Ook dit kan een betere concurrentiepositie opleveren.
 • Consumenten hebben behoefte aan meer transparantie en communicatie van bedrijven. Hier profiteren bijvoorbeeld duurzame financiële dienstverleners van. Door hun transparante beleggingsstrategie doen zij het bijvoorbeeld juist in crisistijd goed.

MVO draagt bij aan gemotiveerd personeel

 • Veel potentiële medewerkers – vooral jongere generaties – voelen zich aangetrokken tot bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eenmaal in dienst zorgt MVO voor meer betrokkenheid en motivatie en dus het behoud van (goed) personeel. Dit leidt vaak tot kostenbesparingen. Ook blijkt MVO bij te dragen aan een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim.
 • Wanneer het economisch minder gaat, is het toch belangrijk te blijven investeren in het behoud van personeel. Bij het aantrekken van de economie schiet onze banenmarkt direct in een krapte. Wie in mindere tijden kwalitatief goed personeel heeft afgestoten kan dan in de problemen komen.

Lees meer over een duurzaam personeelsbeleid.

MVO is goed voor de reputatie van uw bedrijf

 • MVO draagt bij aan een goede reputatie, wat vaak weer financiële voordelen tot gevolg heeft. Andersom is niet aan MVO doen slecht voor de reputatie van een bedrijf. MVO draagt ook bij aan positieve publiciteit.

Investeerders en kredietverstrekkers vinden MVO steeds belangrijker

 • De markt voor duurzaam beleggen (of SRI: socially responsible investment) groeit al jaren. Dat is niet verwonderlijk: beleggingen op basis van milieu, governance of sociale aspecten renderen tot 17% extra. Voor banken vormt het bovendien een steeds groter risico voor hun eigen reputatie om met niet-verantwoorde bedrijven in zee te gaan.
 • Halverwege 2013 riepen internationale beleggersorganisaties op om grote bedrijven voortaan MVO-informatie te laten opnemen in hun jaarverslagen. Deze MVO-informatie draagt er volgens de organisaties aan bij dat beleggers betere beslissingen kunnen nemen.

MVO vergroot de betrokkenheid van stakeholders bij uw bedrijf

 • MVO draagt bij aan loyaliteit en sterke banden met belangrijke stakeholders van uw onderneming, zoals klanten, medewerkers, financiers en leveranciers. Er is bovendien een duidelijke link tussen de betrokkenheid van stakeholders en financiële prestaties.

Innovatie gaat vaak samen met MVO

 • Product- en procesinnovaties helpen organisaties beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Bedrijven die zichzelf en hun producten blijven verbeteren komen het sterkst uit een recessie. Bij innovatie gericht op een hogere productiviteit en dus meer ‘profit’, worden steeds vaker duurzame productiemethoden toegepast. Denk aan meer produceren met minder middelen (grondstoffen, energie). Ook zijn veel innovaties tegenwoordig specifiek gericht op MVO. Dit doordat de vraag naar duurzame producten en diensten stijgt, zowel op de business-to-consumer- als de business-to-businessmarkt.
Laatst bijgewerkt: 
15-11-2017 15:37