MVO-communicatiewijzer

Delen Deel dit op Facebook Deel dit op Linked In Deel dit op Twitter

Communiceren over MVO

Ontdek met deze tool op welke manieren u kunt communiceren over uw MVO-prestaties.

Erkenning voor MVO

Want als u laat zien wat u aan MVO doet, kunt u ook erkenning krijgen voor uw MVO-prestaties. Denk aan:

> tevreden stakeholders
> persaandacht
> en een betere marktpositie


  Label

  Met een label maakt u in 1 oogopslag uw MVO-activiteiten zichtbaar. Er zijn 2 soorten labels: keurmerken en beeldmerken. De MVO Prestatieladder is een voorbeeld van een keurmerk. De MVO bedrijvengids is een beeldmerk.

  Keurmerk

  Een keurmerk is een label dat wordt toegekend aan een product, dienst of bedrijf wanneer het voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Het wordt verstrekt door een onafhankelijke externe partij, die de leverancier toestemming verleent om het keurmerk zichtbaar te maken op producten. U mag dus niet zomaar een keurmerk op uw product zetten.

  Overweegt u om een keurmerk te voeren? Kijk dan goed naar uw kernprocessen of producten. Een autofabrikant die kiest voor een energiezuinig kantoor en vervolgens niets doet aan het brandstofverbruik van zijn auto's (een kernproces), pakt niet de meest relevante onderwerpen aan.

   

  voor een bedrijf

  Dit zijn voorbeelden van keurmerken die iets zeggen iets over het MVO-gehalte van het bedrijf in het algemeen. Ze worden gebruikt in de corporate communicatie.

  MVO Prestatieladder

  MVO-wijzer 

  Keurmerk QI MVO

  MVO Groeikeurmerk

   

   

  Voor- en nadelen
  MVO Nederland vindt dat het MVO-gehalte van een bedrijf moeilijk te certificeren is. MVO is immers nooit af.  In het dossier MVO en certificeringen vindt u meer uitleg. Een goed alternatief voor een certificaat is een zelfverklaring.

  Voor keurmerken met een specifiek thema of voor een product is het makkelijker om normen op te stellen. Die zijn dan ook beter te certificeren.

   

  voor een product

  Dit zijn voorbeelden van keurmerken die iets zeggen over de duurzaamheid van een product of dienst

  UTZ Certified
  Dit is een keurmerk voor koffie, thee, cacao en palmolie. De productie van een product met dit keurmerk voldoet aan sociale en ecologische criteria

  FSC 
  Hout of houtproducten met dit keurmerk zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen

  Meer keurmerken
  Consuwijzer.nl/keurmerken biedt een overzicht

   

  voor een thema

  Dit zijn voorbeelden van keurmerken die iets zeggen over een specifiek thema, zoals CO2-uitstoot of eerlijke handel. In sommige gevallen geldt het keurmerk voor de complete bedrijfsvoering, maar het kan ook gelden voor één specifieke dienst of product

  Milieukeur
  Producten of diensten met het Milieukeur zijn beduidend minder belastend voor het milieu dan soortgelijke producten of diensten

  Max Havelaar
  Producten met het Max Havelaar-keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden

  Meer keurmerken
  Consuwijzer.nl/keurmerken biedt een overzicht

   

  Beeldmerk

  Een beeldmerk is een label waarbij geen externe verificatie heeft plaatsgevonden op basis van vooraf opgestelde normen. Het is dus geen keurmerk. Dit kan verwarrend zijn: klanten en stakeholders zien vaak het verschil tussen een keurmerk en een label niet.

   

  MVO Bedrijvengids

  Met het logo van het MVO bedrijvenregister geeft een bedrijf aan een 'MVO-bedrijf' te zijn.

   

  White Label

  Met het white label kunnen bedrijven in de zakelijke dienstverlening aangeven dat zij bewust ondernemen.

   

  De hier genoemde beeldmerken zeggen iets over het MVO-gehalte van een bedrijf. Er bestaan ook andere beeldmerken die iets zeggen over andere aspecten. Denk bijvoorbeeld aan het 'Ik kies bewust' beeldmerk, dat ingaat op de gezondheidsaspecten van een product.

  Prestatievergelijking

  Hiermee maakt u inzichtelijk hoe u scoort ten opzichte van andere bedrijven, bijvoorbeeld binnen uw sector of binnen uw regio.

  MVO-prijs

  MVO-prijzen vergelijken koplopers met elkaar. Het beste bedrijf wordt beloond met een prijs. Vergelijking vindt meestal plaats op basis van vooraf vastgestelde criteria en de deelnemers worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

  VBDO Verantwoord Ketenbeheer Award 
  Dit is een prijs voor AEX-genoteerde ondernemingen met de beste openbaar gerapporteerde prestaties op het gebied van duurzaam ketenbeheer.

  Westfriese MVO-prijs
  Dit is een prijs voor ondernemingen uit West Friesland met de beste MVO-prestaties.

  Meer prijzen
  Meer MVO-prijzen vindt u op de website duurzaam-ondernemen.nl.

  Benchmark

  Een benchmark is een systematische - meestal onafhankelijke - vergelijking van verschillende bedrijven. Onderstaande benchmarks hebben betrekking op MVO.

  Transparantiebenchmark 
  Deze benchmark vergelijkt bedrijven op basis van de mate van transparantie over hun MVO-prestaties.

  Dow Jones Sustainability Index 
  Deze benchmark vergelijkt de financiële prestaties van MVO-gedreven bedrijven.

  Meer benchmarks 
  Meer benchmarks vindt u op de website duurzaam-ondernemen.nl.

  Scan

  Met behulp van een scan kunt u uzelf vergelijken met andere bedrijven, door een aantal kerngegevens in te voeren over uw MVO-beleid. Op basis van de scan ontvangt u vaak meteen tips voor verbetering

  Quickscan Duurzame Energie voor de Industrie
  Scan die inzicht geeft in uw mogelijkheden op het gebied van duurzame energie.

  Mini Maps
  Eenvoudige scan om een eerste inzicht te krijgen in uw MVO prestaties.

  Meer scans
  Meer scans zijn te vinden op de website van MVO Nederland 

  Zelfverklaring

  Door middel van een zelfverklaring kunt u laten zien wat u aan MVO doet.

  Zelfverklaring ISO 26000

  ISO 26000 is niet bedoeld, noch geschikt voor certificatie. Met de zelfverklaring kunt u laten zien dat u MVO met behulp van ISO 26000 heeft geïmplementeerd in uw bedrijf.

  Manifest MVO Nederland

  Partners van MVO Nederland ondertekenen dit manifest. Zij verklaren de daarin beschreven visie op MVO te hanteren als uitgangspunt voor alle bedrijfsbeslissingen, en onderschrijven de genoemde MVO-uitgangspunten.

  MVO-wijzer 

  Via de MVO-zelfevaluatie beoordeelt uw personeel 'hoe MVO de eigen organisatie is'. De resultaten worden door een onafhankelijke partij beoordeeld. Bij een 'goed' resultaat krijgt u een MVO-verklaring.

   

   

   

   

  Het verschil tussen een zelfverklaring en een keurmerk is de controlerende partij: bij een zelfverklaring is dat een bedrijf zelf, bij een keurmerk een onafhankelijke derde.

  Duurzaamheidsverslag

  In uw duurzaamheidsverslag kunt u over uw MVO-prestaties rapporteren. Voor duurzaamheidsverslagen zijn speciale richtlijnen opgesteld door het Global Reporting Initiative, zowel voor grote als voor kleine bedrijven.

  Lees meer in het dossier transparantie

  zonder externe verificatie

  Ieder bedrijf kan een duurzaamheidsverslag maken. Het is niet verplicht om dit verslag door een accountant te laten verifiëren.

   

  met externe verificatie

  Het is mogelijk om een duurzaamheidsverslag te laten verifiëren door een onafhankelijke externe partij. Met name in het grootbedrijf komt dit steeds vaker voor.

  Publiciteit

  Positieve publiciteit over uw MVO-prestaties versterkt de reputatie van uw bedrijf. Deze kunt u genereren door middel van public relations en/of (marketing)communicatie.

  Public Relations

  Public Relations (PR) is het managen van de informatie tussen een organisatie en haar publiek. Denk aan mond-tot-mond-reclame, een goede recensie op een weblog, of de geluiden van het publiek op social media.

  Free publicity is ook een vorm van PR, bijvoorbeeld als er naar aanleiding van uw inspanningen een positief artikel over uw MVO-activiteiten in de media verschijnt of uw bedrijf wordt genoemd als best practice door een gezaghebbende partij.

  Dit zal uw imago zeker ten goede komen.

  (Marketing-)communicatie

  U kunt uw doelgroepen informeren over uw MVO-activiteiten met interne en externe (marketing-)communicatie. Denk daarbij aan het inrichten van een aparte webpagina over MVO, gebruik social media om uw MVO-activiteiten te laten zien, plaats een advertentie, betrek uw medewerkers bij het MVO-beleid of organiseer een van MVO-event.

  Het partnernetwerk van MVO Nederland bevat verschillende communicatiebureaus die u daarbij kunnen helpen.