Mobiliteit

Resultaat

Wie investeert in duurzame mobiliteit bespaart geld, vermindert zijn CO2-uitstoot en vergroot de vitaliteit van medewerkers. Dit blijkt onder andere uit de resultaten van het Low Car Diet, een initiatief van Urgenda, in 2014. 1.150 medewerkers van meer dan 100 bedrijven deden een maand lang mee: 

Kostenbesparing

Het verduurzamen van uw mobiliteit is dus niet alleen goed voor mens en milieu, het levert uw bedrijf ook geld op. U kunt besparen op:

 • De reiskostenvergoedingen. Laat uw medewerkers minder reizen, of minder met de auto en meer met het openbaar vervoer reizen. Een auto kost gemiddeld 0,44 euro per kilometer; de gemiddelde kilometerprijs voor een treinreis (2e klas) is 0,14 euro.
 • Uw leasewagenpark. Dit doet u door de keuze voor zuinige auto’s te stimuleren en/of door het aantal leaseauto’s te verminderen. Een mooi voorbeeld: Vodafone verstrekt sinds de verhuizing naar haar kantoor in Amsterdam zelfs geen leaseauto’s meer, ook niet aan de directie. Het kantoor ligt op loopafstand van het station. Vodafone gaf iedereen een OV-kaart en een persoonlijke mobiliteitsbudget. Goede interne communicatie en helderheid over de achterliggende gedachte zorgen voor acceptatie bij de medewerkers.
 • De kosten voor parkeerplaatsen bij uw pand. U kunt bijvoorbeeld besluiten om het aantal parkeerplaatsen te verminderen, door alleen medewerkers toegang tot de parkeerplaats te geven die: 
  • meer dan 15 kilometer van het werk wonen;
  • voor de woon/werkreis minimaal anderhalf keer zo lang onderweg zijn met het openbaar vervoer als met de auto;
  • carpoolen.
 • Verzuimkosten. Onderstaande alinea gaat hier dieper op in.

Gezondere medewerkers

Aandacht besteden aan duurzame mobiliteit betaalt zich daarnaast terug in de vitaliteit van uw medewerkers:

 • Wanneer mensen zelf kunnen kiezen of en wanneer ze naar het werk reizen, ervaren ze minder stress volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze kunnen het werk dan beter combineren met hun thuissituatie en er bijvoorbeeld voor kiezen om pas na de spits naar kantoor te komen.
 • Mensen die met het openbaar vervoer, de fiets of lopend naar het werk gaan, zijn gelukkiger en gezonder dan forensen die met de auto reizen.

Minder vervuiling

Met het verduurzamen van uw mobiliteit kunt u een grote slag slaan in het verlagen van de CO2-uitstoot van uw bedrijf. Zowel bij grote bedrijven als mkb'ers wordt het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit; gemiddeld 60%.

Door medewerkers minder of schoner te laten reizen, verlaagt u de uitstoot van onder meer CO2 en fijnstof. Een kilometer met de trein veroorzaakt ongeveer 31 gram CO2-uitstoot, dat is 75% minder dan een gemiddelde autokilometer (bij gemiddelde bezettingsgraad en gemiddeld wagenpark, bron: CE Delft). Fietsen of lopen veroorzaakt uiteraard helemaal geen CO2-uitstoot. Twee voorbeelden:

 • Bij Strukton werd 65% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het gebruik van leaseauto’s. Strukton heeft de leaseregeling in etappes versoberd en daarmee in 4 jaar tijd 15% CO2-reductie gerealiseerd.
 • CapGemini heeft in 3 jaar tijd 24% CO2 bespaard, onder andere door de introductie van een bonus/malus leaseregeling en een mobiliteitsbudget.

Aantrekkelijke werkgever

Werkgevers die aandacht besteden aan duurzame mobiliteit – en dus aan MVO – worden aantrekkelijker gevonden dan werkgevers die dat niet doen. Duurzaamheid draagt dus bij aan een positief imago op de arbeidsmarkt.

Afbeelding door Nuon (CC BY-NC 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
02-09-2015 09:06