Mobiliteit

Nut en noodzaak

Woon-werkverkeer, zakelijke afspraken op locatie: rond uw onderneming vinden elke dag vele verkeersbewegingen plaats. Niets mis mee. Alleen de ongewenste gevolgen van mobiliteit - zoals CO2-uitstoot, files, stress - die zien we liever opgelost. Pak mobiliteit slim aan, dan levert het winst op voor mensen, milieu én uw onderneming. Er zijn talloze manieren om uw mobiliteit te verduurzamen

 • 40% van de kilometers die in de auto worden afgelegd, is woon-werkverkeer. 7% van de autokilometers is werk-werkverkeer aldus Milieu Centraal.
 • Eind 2011 (recentste cijfers) reisden bijna 4,5 miljoen werknemers voor hun werk naar een andere gemeente dan waar zij woonden. Daarmee is bijna 56% van alle werknemers forens. 3,6 miljoen mensen werkten in de gemeenten waar zij woonden.

Aandeel forenzen naar woongemeente, eind 2011

 • De grote steden zijn de sterkste trekkers van forenzen. Deze zijn vooral afkomstig uit gemeenten in de directe omgeving.
 • Nederlanders reizen volgens het CBS gemiddeld 17,5 kilometer per dag op en neer naar hun werk en zijn daarvoor gemiddeld 26 minuten onderweg.
 • Voor 75% van het woon-werkverkeer gebruikt werkend Nederland de auto. De trein volgt met 12%, daarna de fiets met 6%.
 • Zowel bij grote bedrijven als MKB’ers zorgt mobiliteit voor het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot; gemiddeld 60%.

Negatieve effecten van mobiliteit

In veel branches – nog los van de transportsector – zijn medewerkers vaak onderweg. Denk aan vertegenwoordigers, monteurs, en bijvoorbeeld wijkverplegers. Of simpelweg van huis naar werk. Deze verkeersbewegingen kunnen negatieve effecten tot gevolg hebben:

 • CO2-uitstoot. Verkeer – met name autoverkeer - is één van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. De CO2-emissie door verkeer in Nederland daalt wel, onder meer dankzij schonere auto’s. Maar niet voldoende om de doelstellingen uit het SER-akkoord (17% reductie van CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990) te halen. Dit blijkt uit de Nationale Energieverkenning (oktober 2014). CO2-uitstoot draagt bij aan klimaatverandering.
 • Aantasting van de leefomgeving. Mensen die dichtbij een drukke weg wonen, ervaren vaak stank- en geluidsoverlast. Ook hebben ze meer kans op gezondheidsklachten, zoals luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Dit als gevolg van de uitstoot van fijnstof door gemotoriseerd verkeer. Fijnstof is bovendien schadelijk voor landbouw, natuur en gebouwen. Tot slot lopen wegen door leefgebieden van dieren, die daardoor niet meer kunnen trekken of zich voortplanten.
 • Vaststaan in de file kost geld. Files op de Nederlandse snelwegen kostten het bedrijfsleven in 2013 rond de 700 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO. Het gaat dan om kosten als brandstofgebruik, de inzet van extra voertuigen om goederen toch op tijd af te leveren en aanpassingen in de rit- en routeplanning. Wanneer een deel van werkend Nederland in de file staat, betekent dat ook dat zij op dat moment niet productief zijn.
 • Verminderd geluksgevoel bij medewerkers. Hoe meer tijd mensen besteden om op hun werk te komen, hoe minder gelukkig ze zijn. Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Waterloo, Canada. Zij ontdekten dat forensen een lagere levenskwaliteit en meer tijdsdruk ervaren; ze associëren reizen naar het werk met tijdverlies en stress. Ook worden lange reistijden in verband gebracht met obesitas, verlaagde energie en frequentere afwezigheid op het werk.

  Daarnaast blijkt uit grootschalig Brits onderzoek dat wie lopend of op de fiets naar het werk gaat, gezonder én gelukkiger is dan de forens in de auto. Ook gebruikers van het openbaar vervoer zijn beter af dan automobilisten. Volgens de onderzoekers komt dit laatste doordat mensen in de bus of trein kunnen ontspannen en omdat ze naar de bushaltes en stations moeten lopen. Dat zou mensen vrolijker maken.

Afbeelding door Marko Faas (CC BY-NC 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
31-08-2015 14:47