Milieu

Vervuiling tegengaan

Bedrijven vervuilen het milieu door ongewenste stoffen uit te stoten richting onder andere lucht en water.

Luchtvervuiling terugdringen? Denk dan aan de volgende maatregelen:

  • Kies voor het inzetten van schone (bestel)auto's.
  • Beter nog, kies voor elektrisch vervoer. Met een elektrische auto stoot u geen fijnstof uit, omdat er geen verbranding plaatsvindt. Fijnstof is de gevaarlijkste vorm van luchtverontreiniging voor de mens, dus dit is een belangrijke vervuilingsbron om aan te pakken. Door elektrisch te gaan rijden dringt u ook geluidshinder en stank terug. Hiermee heeft u dus op meerdere vlakken een positief resultaat.
  • Sommige ondernemers vinden zelf technieken uit om de lucht te zuiveren. Zo ontwierp BAM Infratechniek Mobiliteit een fijn stof reductiesysteem genaamd FDRS.
  • Neem groene energie af voor uw verwarming, koeling, verlichting en eventuele productie. Ook hiermee voorkomt u uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht.
  • Op compendiumvoordeleefomgeving.nl vindt u meer informatie over wat de wettelijke normen zijn rondom luchtkwaliteit.

Kwaliteit van het water behouden/verbeteren? Denk dan aan de volgende maatregelen:

  • Verminder het gebruik van grondwater of recycle het gebruikte water. Een te laag grondwaterpeil zorgt namelijk voor verdroging, met als gevolg minder plantgroei en een lagere kwaliteit van het resterende water. Dit wordt een steeds groter probleem in Nederland.
  • Gebruik geen of minder gewasbestrijdingsmiddelen.

Bodemvervuiling

Uitstoot van schadelijke stoffen en niet duurzaam bodemgebruik hebben invloed op de kwaliteit van de bodem. De mens kan daardoor risico's lopen. Het belangrijkste sub-onderwerp bij het onderdeel bodem is vermesting. Om het fosfaat- en het stikstofgehalte in de bodem te verlagen heeft de overheid vastgelegd hoeveel meststoffen boeren mogen gebruiken en op welke manier ze dit moeten doen. Ook mag een boer zijn land alleen in bepaalde perioden bemesten. In ons food- en agribusiness dossier vindt u meer tips rondom een gezonde bodem voor agrarische ondernemers.

De bodem kan ook worden vervuild door onzorgvuldige omgang met gevaarlijke stoffen en het storten van afval. Gelukkig richten steeds meer bedrijven zich op innovatieve manieren om vervuilde bodem te reinigen. Tegenwoordig worden steeds vaker biologische middelen ingezet voor bodemreiniging.

  • Zo kan bijvoorbeeld een door olie verontreinigde grond heel goed door schimmels en bacteriën worden gereinigd.
  • Ook een zelfreinigende berm behoort tot de mogelijkheden, waardoor vuil regenwater de bodem niet kan vervuilen.
  • Ondernemers die met gevaarlijke stoffen omgaan hebben groot belang bij goede waterdichte vloeren. Voor hen is het ook essentieel om de gevaarlijke stoffen niet ondergronds op te slaan.
Laatst bijgewerkt: 
14-04-2015 12:10