Milieu

Uitputting tegengaan

Bedrijven werken – ongewild - mee aan uitputting van de aarde door grondstoffen te verbruiken en flora en fauna uit te putten.

  • Verbruik geen fossiele brandstoffen en stap over op hernieuwbare energie. Lees in het kennisdossier energie en klimaat meer tips over hoe u het energieverbruik kunt vergroenen of hoe u uw gebruik kunt verminderen.
  • Gebruik biobased producten of grondstoffen. Een partij als Moonen Packaging kan u bijvoorbeeld biobased verpakkingen leveren en Paperwise duurzaam papier en karton, eventueel om verpakkingen van te maken. "Het papier is 47% minder milieubelastend dan standaard FSC papier op basis van hout, 29% minder dan gerecycled papier, per 400 dozen A4 papier wordt één hectare bos bespaard en het papier wordt in India met 100% groene energie geproduceerd", vertelt Peter van Rosmalen van Paperwise in een interview op Grensverleggers.
  • Behoud van het natuurlijk kapitaal (alle natuurlijke voorraden zoals geologische rijkdommen, bodem, lucht, water, ecosysteemdiensten en biodiversiteit) is essentieel voor een duurzame toekomst. De helpdesk Natuurlijk Kapitaal helpt u verder om hier een positieve bijdrage aan te leveren.
  • Koop alleen voedingsproducten die positief bijdragen aan de voedselzekerheid. Hiermee stimuleert u aanbieders die zich erop richten om uitputting van overbelaste soorten (denk aan vis) tegen te gaan of  die geen gebruik maken van monocultuur.
  • Leg een groen dak aan. Dit bevordert de biodiversiteit en heeft bovendien nog andere voordelen, zoals energiebesparing en wateropvang. Hiermee ontlast u dus ook meteen de omgeving!
Laatst bijgewerkt: 
10-04-2015 14:15