Milieu

Trends

Op het gebied van milieu zijn altijd ontwikkelingen gaande. Milieuproductverklaringen worden bijvoorbeeld populairder, 'de vervuiler betaalt' en het begrip 'afval' verandert. 

Milieuproductverklaringen (MPV's) steeds populairder

Een Milieuproductverklaring geeft weer wat de milieu-impact is van een product. De MPV wint aan populariteit in de zakelijke markt, omdat het voor inkopers helderheid schept in wat ze in huis helen en het de rapportage verder in de keten vergemakkelijkt. Een MPV bevat de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA) voor op zijn minst de CO2-uitstoot en vier andere milieu-impacts. Verder kan aanvullende milieu-informatie worden toegevoegd, bijvoorbeeld over het voldoen aan milieuwetgeving. Onder andere MVO Nederland partner Beco (onderdeel van Ernst&Young) kan voor u een MPV opstellen.

Vervuiler betaalt

'De vervuiler betaalt' houdt in dat de kosten van de milieuvervuiling die producten veroorzaken, in de prijs ervan verwerkt moet worden (door middel van accijnzen). Dit principe wordt alleen nog nauwelijks toegepast in ons belastingstelsel, maar binnen de EU zijn steeds meer geluiden die erop wijzen dat zo’n systeem eraan zit te komen. Ook op een andere manier wordt 'de vervuiler betaalt' gebruikt. Steeds vaker wordt bij aanbestedingen - ook in andere sectoren dan de bouwsector - de CO2-Prestatieladder gebruikt. Bedrijven die hier al enige tijd mee bezig zijn, hebben een streepje voor op bedrijven die dat niet doen. 'De vervuiler betaalt' wordt dan in feite 'de vervuiler grijpt naast grote opdrachten'. Oftewel, degene die actief zijn CO2-uitstoot terugdringt, profiteert. Én verlaagt ook nog eens zijn kosten.

Begrip 'afval' verandert

Circulaire businessmodellen winnen aan populariteit. In de circulaire economie worden producten aan het einde van hun gebruiksduur in onderdelen teruggevoerd naar het begin van de keten, of als biologisch afbreekbare stof teruggegeven aan de natuur. Afval zoals we dat nu kennen, bestaat dan dus niet meer: afgedankte producten bestaan uit grondstoffen voor nieuwe producten. In een circulaire economie worden bovendien tijdens de productie, het gebruik en de verwerking van producten geen schadelijke stoffen uitgestoten naar bodem, water of lucht. Koplopers op weg naar een circulaire economie zijn onder meer:

  • Tapijtfabrikant Interface met tapijt van afgedankte visnetten: "Om onze recyclingmachines rendabel te laten werken, verzamelen we nylon visnetten in India en op de Filippijnen. Afgedankte visnetten zijn een groot probleem in deze armste kustgemeenschappen van de wereld".
  • Business deelmarktplaats FLOOW2 die slim gebruikt maakt van het 'potentieel van het teveel'.
  • Producent van hygiënepapier Van Houtum. "Van een papierfabriek, die zich had toegelegd op hygiënepapier hebben wij ons ontwikkeld tot een bedrijf dat duurzaam design levert voor het toilet."

Afbeelding door Interface.

Laatst bijgewerkt: 
03-04-2015 15:27