Milieu

MVO Tools

Meetinstrument dat inzicht geeft in de milieukosten en de milieubelasting van een bedrijf

Meetinstrument dat inzicht geeft in de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie

Milieumanagementsysteem voor organisaties in de zorgsector

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Meetinstrument dat inzicht geeft in de emissies van sloopafvalverwerking

EMAS is een milieumanagementsysteem dat is bedoeld om milieuprestaties van bedrijven betrouwbaar weer te geven. Dit wordt gedaan door aan het milieujaarverslag eisen te stellen en de rapportage te verifiëren.

The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a management instrument developed by the European Commission for companies and other organisations to evaluate, report, and improve their environmental performance. EMAS is open to every type of organisation eager to improve its environmental performance. It spans all economic and service sectors and is applicable worldwide.

Instrument voor het berekenen van de milieubelasting van het materiaal- en energieverbruik van een GWW-werk

Scan die inzicht geeft in prestaties van een bedrijf op de 4 hoofdonderwerpen van de Global Compact: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu en Corruptie

Meetinstrument om de duurzaamheid van een gebouw of wijk integraal te beoordelen

Managementsysteem om uw milieuprestaties te beheersen en verbeteren

Pagina's