Milieu

Helpdesk

MVO Tools

Meetinstrument dat inzicht geeft in de milieukosten en de milieubelasting van een bedrijf

Meetinstrument dat inzicht geeft in de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie

Milieumanagementsysteem voor organisaties in de zorgsector

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

EMAS is een milieumanagementsysteem dat is bedoeld om milieuprestaties van bedrijven betrouwbaar weer te geven. Dit wordt gedaan door aan het milieujaarverslag eisen te stellen en de rapportage te verifiëren.

The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a management instrument developed by the European Commission for companies and other organisations to evaluate, report, and improve their environmental performance. EMAS is open to every type of organisation eager to improve its environmental performance. It spans all economic and service sectors and is applicable worldwide.

Instrument voor het berekenen van de milieubelasting van het materiaal- en energieverbruik van een GWW-werk

Scan die inzicht geeft in prestaties van een bedrijf op de 4 hoofdonderwerpen van de Global Compact: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu en Corruptie

Meetinstrument om de duurzaamheid van een gebouw of wijk integraal te beoordelen

Natuurlijk kapitaal is de diensten die de natuur ons levert, zoals kraanwater, landbouwgewassen en land, elektriciteit van zonne-energie, bescherming tegen overstromingen. Momenteel gaat de waarde van ons natuurlijk kapitaal achteruit, we over-exploiteren het. ANK wil een bijdrage leveren om duurzaam met ons natuurlijk kapitaal om te gaan.U treft op ANK informatie over de staat van het natuurlijk kapitaal in Nederland voor het dagelijks leven en over de wijze waarop het natuurlijk kapitaal beter en duurzamer benut kan worden.

Searious Business zet zich in om de wereld van plastic te veranderen. Het primaire doel is om te voorkomen dat plastic in onze oceaan terecht komt, om een gezonde oceaan en planeet te creëren.

We werken samen met betrokken bedrijven om hun plastic kringloop te sluiten. Op deze manier kunnen we voorkomen dat plastic naar onze omgeving lekt en tegelijkertijd aan de toenemende vraag naar producten en diensten voldoet. We willen de 20.000 kilo plastic die per minuut in onze oceaan terechtkomt terugdringen naar ZERO.

Missie

Het plasticgebruik van bedrijven reduceren en in een gesloten kringloop te houden. Bedrijven profiteren van een hoger rendement door plastic afval in de waardeketen te vermijden.

Met de Plastic Scan wordt het gebruik van plastic voor bedrijven meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Als bedrijf ontvang je een Plastic-label (A tot F), zodat je precies weet waar je staat. Daarnaast wordt er duidelijk inzicht gegeven in de verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden, waardoor het bedrijven in staat stelt om over te schakelen van het gebruik van plastic naar alternatieven. Onderneem nu actie, vul de Plastic Scan in en ontvang vandaag nog je Plastic-label.

Pagina's