Milieu

Aan de slag

Zoals onder Nut en Noodzaak al kort is aangestipt, zijn er drie soorten van impact waarmee bedrijven invloed hebben op het milieu: vervuiling, uitputting en aantasting. Eerst enkele generieke tips om uw impact op het milieu te verminderen. In de deelhoofdstukken staan tips om een positieve bijdrage te leveren aan vervuiling, uitputting en aantasting. 

Verklein uw ecologische footprint

Bedrijven kunnen hun milieudruk verminderen door:

  • Het energieverbruik te verminderen. Denk aan zuinige apparatuur, isolatie van bedrijfspanden, autogebruik ontmoedigen en minder reizen/meer communicatie op afstand.
  • Uitsluitend groene energie te gebruiken. Onder andere voor verwarming, koeling, verlichting en vervoer.
  • Afvalwater te zuiveren.
  • De afvalstroom te beperken. Bijvoorbeeld door middel van minder verpakkingen, efficiënter gebruik van grondstoffen en printen ontmoedigen.
  • Afval als grondstof in te zetten.

Laat een levenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren

Om te bepalen waar de grootste milieuwinst te behalen is, kan een ondernemer uit de maakindustrie een levenscyclusanalyse (LCA) van zijn producten laten uitvoeren. Een LCA brengt in kaart wat gedurende de hele levensduur van een product - van wieg tot graf - de gebruikte grondstoffen zijn, welke emissies er plaatsvinden tijdens productie, transport en gebruik, en wat eventuele milieugevolgen zijn van het afdanken van het product. Met de uitkomst kunt u bepalen waar de verbetermogelijkheden liggen.

Ook als u zelf geen producent bent, heeft u iets aan een LCA. U kunt uw leveranciers vragen om een LCA uit te voeren, zodat u een betere keuze kunt maken bij duurzaam inkopen. Onder andere de partijen CE Delft, EcoChain, RoyalHaskoningDHV, TNO en Primum kunnen u helpen bij het maken van een LCA.

Maak schonere producten

Niet alleen tijdens het productieproces, maar ook in de gebruiksfase van een product kunnen producenten het verschil maken. Dit kan een uitkomst zijn uit een LCA. Bijvoorbeeld door producten zo te ontwerpen dat er bij het gebruik ervan weinig energie nodig is. Onder andere auto-, witgoed- en elektronicafabrikanten richten zich steeds meer op het produceren van zuinigere producten.

Maar ook op andere gebieden leidt nadenken over energieverbruik in de gebruiksfase tot innovaties. Denk aan het voorbeeld van de verlichting van Philips, waarbij de dienst 'lichturen', ook wel 'pay er lux', wordt geboden. "Als wij een vaste prijs betalen per lichteenheid (lux), dan is het in hun voordeel om zo min mogelijk materiaal of energie gebruiken. Dit is waarom performance based consumption zo duurzaam is."

Start met een milieumanagementsysteem

Met behulp van een milieumanagementsysteem kunnen de milieueffecten van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Een bekend internationaal milieumanagementsysteem is ISO 14.001. Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van EMAS. Dat staat voor Eco-Management and Audit Scheme. Er zijn verschillende tools om EMAS te implementeren.

MVO tips

Deze laagdrempelige tips van MVO Nederland gaan voor een groot deel over maatregelen om uw impact op het milieu te verlagen en bieden extra handvatten.

De volgende drie deelhoofdstukken gaan dieper in op vervuiling, uitputting en aantasting.

Afbeelding door Walmart (CC BY 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
03-04-2015 16:01