Milieu

Nut en noodzaak

Milieu is onze natuurlijke omgeving en die omgeving heeft invloed op ons. Maar mensen, en in grote mate ondernemers, hebben op hun beurt ook invloed op het milieu. Denk aan bedrijvigheid die leidt tot vervuiling, zoals smog of plastic soep. Maar ook de uitputting van fossiele grondstoffen en flora en fauna wordt een steeds groter probleem. Daarnaast tasten we de omgeving aan door bijvoorbeeld verstedelijking.

Nederland scoort slecht ten opzichte van het Europese gemiddelde. Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers die deze trend proberen te keren. Een gemiddelde ondernemer oefent invloed uit op het milieu door:

  • Grondstofgebruik voor bijvoorbeeld producten, verpakkingen en kantoorartikelen
  • Energieverbruik voor elektriciteit, warmte en vervoer
  • Waterverbruik
  • Uitstoot van schadelijke stoffen als gevolg van mobiliteit, zoals CO2 en fijn stof
  • Afval stromen
  • Geluidshinder
  • Bodemgebruik
  • Impact op natuurlijke omgeving en/of biodiversiteit

Milieu-impact

De invloed die een ondernemer heeft op het milieu varieert per sector. De grootste vervuilers in het Nederlandse bedrijfsleven bevinden zich in de olie- en gasindustrie, de transportsector, onder elektriciteitsbedrijven en in de staal- en mijnbouwbranche. Maar ook de voedingsmiddelenindustrie en de bouwsector zijn flinke vervuilers. Voor een groot deel van de sectoren is de milieu-impact in kaart gebracht.

Niet alleen de maatschappij verlangt steeds meer van ondernemers, ook de wetgever zorgt voor strengere regels. Vaak werkt nieuwe wetgeving als een stimulans om over te stappen op echt innovatieve en duurzame oplossingen. Ondernemers worden immers gedwongen om van hun oude processen af te stappen.

Afbeelding door Tony Webster (CC BY SA 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
03-04-2015 15:55