Vergroot je impact

Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Mensenrechten en internationale arbeid

Helpdesk

MVO Tools

Geeft inzicht in de MVO-risico's in internationale handelsrelaties/ketens.

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Managementsysteem gericht op het beheersen en verbeteren van de gezondheid en veiligheid van medewerkers

Scan die inzicht geeft in uw impact en mogelijke risico's op mensenrechtengebied

Geeft inzicht in het minimum loon en leefbaar loon per land

Scan die inzicht geeft in prestaties van een bedrijf op de 4 hoofdonderwerpen van de Global Compact: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu en Corruptie

SA 8000 is een standaard en verificatiesysteem op het gebied van werkomstandigheden. De standaard is gebaseerd op de internationale normen zoals neergelegd in de ILO en VN conventies. SA 8000 omvat onder meer standaarden die gaan over: kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, recht van vereniging en collectieve belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en eerlijke betaling.

De internationale arbeidsorganisatie ILO (VN) heeft in de  ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work richtlijnen afgesproken voor eerlijke en fatsoenlijke werk-arbeidsomstandigheden. Daar onder vallen onder meer: vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, het uitbannen van gedwongen en verplichte arbeid, het afschaffen van kinderarbeid en het afschaffen van discriminatie op het werk. 

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights geven internationaal geaccepteerde richtlijnen over hoe bedrijven met mensenrechten dienen om te gaan.

De portal voor de UN Guiding Principles (link hieronder) geeft antwoorden op een veelheid aan vragen rondom de UN Guiding Principles en de juridische status van deze normen. Daarnaast verschaft de website actueel nieuws, informatie over evenementen, tools voor de topeassing van de richtlijnen, etc.

In dit boekje van Global CSR wordt uitgelegd op welke manier de 48 mensenrechten een relatie hebben met bedrijfsactiviteiten.

This booklet provides you with the full list of 48 human rights contained in the International Bill of Human Rights and demonstrates the relevance of each right within a business context. 

Pagina's