Vergroot je impact

Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Mensenrechten en internationale arbeid

Aan de slag

Aan de slag met het verbeteren van de mensenrechten in uw bedrijf en keten? Dan moet u weten  welke rol u speelt bij mogelijke schendingen. U kunt direct veroorzaker zijn van mensenrechtenschendingen of samen met anderen. Ook kunt u indirect, via bijvoorbeeld tussenhandelaren, betrokken zijn bij misstanden.

Als ondernemer kunt u mensenrechten schenden in uw eigen organisatie in Nederland of in een productielocatie in het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer u arbeiders onder het minimumloon laat werken, of mannen en vrouwen andere beloningen betaalt. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld een leverancier te weinig tijd en/of vergoeding geeft om een grote order af te leveren. De leverancier kan dan niet anders dan zijn medewerkers te lang laten werken.

Ook kan het zijn dat u samen met anderen veroorzaker bent van misstanden. De vervuiling die uw eigen producten veroorzaken leidt niet per definitie tot grote gevolgen, maar alle productie die in een fabriek of in een gebied plaatsvindt wel. Dan draagt u (samen met anderen) bij aan de schending van mensenrechten. Bijvoorbeeld als u kleding laat verven in ontwikkelingslanden onder slechte omstandigheden voor mens en milieu. Uw vier shirtjes zullen relatief weinig effect hebben, ondanks dat het nog steeds niet verantwoord is natuurlijk. Maar alle werkzaamheden van het bedrijf bij elkaar hebben wel degelijk grote gevolgen.

Bron: Shift.

Indirect betrokken bij schendingen

Ook kan het zo zijn dat er een link is tussen uw activiteiten en de schending van mensenrechten in uw keten. Bijvoorbeeld wanneer uw organisatie via intermediaire partijen (tussenhandelaren of onderaannemers) verbonden wordt aan de schending van mensenrechten. Hoe directer uw betrokkenheid bij schending van mensenrechten, hoe groter uw verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Maar ook wanneer er sprake is van indirecte betrokkenheid, hebben bedrijven op zijn minst een verplichting om hun invloed te gebruiken en zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de situatie.

Bron: Shift.

Due diligence

Een belangrijk aspect van het respecteren van mensenrechten, is het uitvoeren van een zogenaamde due diligence op mensenrechten in de toeleveringsketen. Due diligence houdt in het uitvoeren van een risicoanalyse of een impact assessment, waarmee mogelijke mensenrechtenrisico's in kaart worden gebracht om deze te voorkomen of te verminderen. In het dossier Risicomanagement leest u meer over hoe u uw MVO-risico's (inclusief mensenrechten) kunt aanpakken.

Voor bedrijven uit sectoren die volgens de MVO Sector Risico Analyse van KPMG veel risico's lopen, biedt de SER in samenwerking met Shift workshops aan over IMVO-risico's en het toepassen van stakeholderdialoog.

Foto: Tungsten semi-industrial mine, Rwanda door Fairphone (CC BY-NC-SA 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
18-12-2015 14:11