Maatschappelijk betrokken ondernemen

Helpdesk

Publicaties

Lees hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) kunnen inzetten voor een sterke(re) samenleving.
Erasmus Universiteit hoopt met deze zeer leesbare bundel mensen vanuit non-profitorganisaties, bedrijven en intermediaire organisaties die geïnteresseerd zijn in MBO, die er zelf mee aan de slag willen of dit verder willen ontwikkelen, te voorzien van interessante inzichten, tips en kaders.
Bent u een ondernemer in de tuinbouwsector en heeft u plannen om te gaan produceren in een ontwikkelingsland? Start dan ook projecten voor de lokale samenleving. Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) kan namelijk een grote bijdrage leveren aan uw zakelijke succes.
Veel Nederlandse bedrijven die producten of materialen importeren uit ontwikkelingslanden, steken ook energie in het ontwikkelen van de lokale gemeenschap. Wilt ook u maatschappelijke projecten starten in ontwikkelingslanden? Neem dan een voorbeeld aan andere bedrijven. Dit document biedt een helder overzicht van de kansen, voorwaarden en risico's van internationaal maatschappelijk betrokken...
Tijdens het 1e MBO Koplopers Overleg van MVO Nederland schetste Paul Schabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten voor de komende vijf tot tien jaar. Deze publicatie geeft inzicht in de staat van de samenleving met onder meer cijfers over onderwijs, armoede, arbeidsparticipatie, en de heersende stemming in Nederland.
In deze publicatie komen een aantal inspirerende voorbeelden aan bod van hoe horecabedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen tonen.
Deze gids met MBO cases toont de maatschappelijke urgentie van sociale vraagstukken op het terrein van wonen, zorgen, bewegen, werken, leven en leren. In zes praktijkcases wordt getoond hoe bedrijven met die vraagstukken aan de gang gaan. De gids is een uitgave van MOVISIE ter gelegenheid van de 2e editie het MBO platform Wereldz.
Eerste resultaten van de Nationale MBO Monitor. Panelonderzoek onder 1.973 Nederlandse MKB bedrijven (1-100 medewerkers).
De eerste resultaten van de Nationale MBO Monitor staan gepresenteerd in de publicatie "Kansen voor open doel!" U kunt de publicatie hier lezen.
Hoe werkt maatschappelijk betrokken ondernemen? In deze publicatie leest u over Nederlandse bedrijven die zich inzetten voor maatschappelijke projecten. De publicatie is een uitgave van P+ en MVO Nederland.