Maatschappelijk betrokken ondernemen

Leren

We leren ons hele leven lang. Op scholen en andere onderwijsinstellingen, maar ook informeel. Diploma's en startkwalificaties vanuit het formeel onderwijs zijn hard nodig om de arbeidsmarkt op te kunnen komen. Maar ook de ervaringen en opgedane kennis uit informeel leren zoals maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk dragen bij aan het versterken van de positie op de arbeidsmarkt.

Issues

Helaas heeft niet iedereen dezelfde kansen. Jongeren die opgroeien in achterstandswijken krijgen vaak niet de steun en aandacht vanuit hun directe omgeving die nodig is om met persoonlijke en maatschappelijke tegenslagen om te gaan. Zogenaamde zwarte scholen belemmeren de integratie en zijn slecht voor de onderwijskansen van de leerlingen bijvoorbeeld door het lagere taalniveau. Veel jongeren eindigen zonder diploma; met name onder vmbo-scholieren is schooluitval hoog. En zonder diploma is het voor zowel jong als oud moeilijk een plek te veroveren op de arbeidsmarkt.

Rol bedrijven 

Schooluitval kan worden voorkomen door deze kinderen extra ondersteuning te bieden. Bedrijven kunnen medewerkers inzetten als maatje of mentor voor achterstandsleerlingen via coaching- en mentoringprojecten. Weekendscholen bieden kinderen en jongeren een steuntje in de rug bij het verbeteren van hun schoolprestaties en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Loopbaanoriëntatieprogramma's geven jongeren de kans om onder professionele begeleiding kennis te maken met het bedrijfsleven en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Werk-nemers kunnen vrijwillig leerlingen begeleiden tijdens het doen van een maatschappelijke stage. Bijvoorbeeld via de MaStafette: een project van het ministerie van OCW en de ABN Amro Foundation waarbij grote bedrijven om de beurt een maatschappelijke stageactiviteit organiseren.

Feiten en cijfers

  • 4 op de 25 kinderen wonen in Nederland in een achterstandswijk. Dat zijn 590.000 kinderen in totaal (Zorgatlas).
  • Per jaar verlaten ruim 42.000 leerlingen de schoolbanken zonder startkwalificatie (ministerie van OCW).
  • In het schooljaar 2011/2012 gaan 195.000 scholie-ren een maatschappelijke stage doen (MOVISIE).

Bron: MBO in Bedrijf, MOVISIE 2010.

Tips? Stuur een e-mail naar mboprogramma@mvonederland.nl of plaats uw reactie via 'Reageer'.

Laatst bijgewerkt: 
02-06-2014 14:59