Mobiliteit

Helpdesk

Publicaties

Biobrandstoffen, dat klinkt heel duurzaam. Leest u toch maar even verder: er zijn namelijk indirecte klimaateffecten die niet worden meegerekend in de berekening van het nut van biobrandstoffen. Deze publicatie zet de indirecte klimaateffecten op een rijtje.
Het Programma Duurzame Logistiek ondersteunt bedrijven op het gebied van duurzame logistiek met als doel CO2 uitstoot te verlagen en winstgevendheid te vergroten.
In deze publicatie uit 2009 van de vereniging voor de banden‑ en wielenbranche in Nederland wordt uitgelegd waarom goede banden belangrijk zijn voor people-, planet- en profit.
Deze website van de overheid biedt informatie over duurzame vervoersmiddelen, duurzame brandstof, slim rijden en veilig rijden.
Leeft duurzaam ketenbeheer onder ondernemers? VBDO heeft een verkennend onderzoek gedaan om bedrijven hiervan bewust te maken.
In deze interviewbundel (2004) vertellen ondernemers over hun ervaringen met duurzame logistiek.
Dit nummer van Change Magazine gaat over duurzame mobiliteit.