Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Leefbaarheid

Trends

Bedrijven veranderen stapje voor stapje hun strategie om de leefbaarheid in de omgeving (nog verder) te verbeteren.

Van munten naar mensen

Organisaties leveren niet alleen een bijdrage door geld te geven, via donaties of sponsoring, maar zetten steeds vaker hun medewerkers in als vrijwilligers.

Minder ad hoc, meer strategisch

Bedrijven gaan steeds strategischer nadenken over hun MBO-activiteiten. Ze investeren minder ad hoc in losse projecten, maar zoeken meer naar samenhang. Ze richten zich bijvoorbeeld op één specifieke doelgroep in plaats van op meerdere.

Van liefdadigheid naar investering

Organisaties willen ook steeds meer zelf een voordeel halen uit de MBO-activiteiten en zien het als een investering. Ze vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de activiteiten het bedrijf een goede naam opleveren, of de medewerkertevredenheid laten stijgen.

Groeiend animo voor de Nederlandse Uitdaging

In steeds meer gemeenten sluiten maatschappelijke organisaties en bedrijven zich aan bij de Nederlandse Uitdaging. Een initiatief dat in Zutphen begon en inmiddels in zo'n 30 gemeenten navolging heeft gekregen. Bij de Uitdaging komen verzoeken van maatschappelijke organisaties binnen. Alle aanvragen worden voorgelegd aan de Matchgroep, een ondernemersnetwerk van Oude rotten (directeuren) en Jonge honden uit het bedrijfsleven. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, bekijkt de Matchgroep welk bedrijf uitgedaagd kan worden om mee te werken aan het project. Andersom gebeurt het ook: bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen vormgeven bieden hun diensten of middelen aan. Voor deze bedrijven zoekt de Matchgroep een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld.

Afbeelding door jseattle (CC BY-SA 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
25-02-2015 15:13