Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Leefbaarheid

Resultaat

Ieder mens woont of werkt graag in een prettige leefomgeving: schoon, veilig, groen. Investeren in de leefbaarheid van de directe omgeving levert hoe dan ook iets op: gelukkigere buurtbewoners. Daarnaast draagt het positief bij aan het imago van uw bedrijf én aan de betrokkenheid van uw medewerkers.

Niet alleen de bewoners zelf, maar ook bedrijven profiteren van een betere leefbaarheid. Problemen als overlast, verloedering, inbraken en leegstand leiden ertoe dat ondernemers de wijk verlaten en beperken de groeimogelijkheden en overlevingskansen van achterblijvers. In veilige wijken waar weinig verloedering, overlast en leegstand is, hebben bedrijven meer kans op een gezonde business. 

Investeren in leefbaarheid loont

Investeren, dus ook in leefbaarheid, kost altijd tijd, geld en/of energie. Alleen het levert ook heel wat op. Dat vindt ook Marco Agema, eigenaar van duurzame cafetaria Friet van Piet: "Iets terugdoen voor de samenleving kost tijd. Maar het is een investering in jezelf én in een ander. Het levert je voldoening en waardering op en het creëert saamhorigheid onder collega's. Bovendien heeft een bedrijf wat mij betreft een voorbeeldfunctie: als wij socialer worden, wordt de maatschappij dat ook."

De investering die u doet in de maatschappij levert u allereerst waardering op van de samenleving: onderzoek toont aan dat 80% van de Nederlandse bevolking het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast zijn er nog allerlei voordelen op zowel organisatie, team als individueel niveau.

Op organisatieniveau:

 • Grotere naamsbekendheid, publiciteit.
 • Onderscheiding van concurrenten.
 • Uitbreiding van uw netwerk en strategische samenwerking met externe partijen.
 • Toegang tot nieuwe markten en kennis.
 • Voedingsbodem voor nieuwe producten en/of diensten.
 • Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers.

Op teamniveau:

 • Gemeenschappelijke cultuur: de normen en waarden binnen het team worden versterkt.
 • Teambuilding: maatschappelijke activiteiten versterken de teamgeest tussen medewerkers.
 • Samenwerking: maatschappelijke activiteiten versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers.

Op individueel niveau:

 • Trots: medewerkers zijn trots op hun werkgever die zich inzet voor de samenleving.
 • Betrokkenheid: medewerkers raken meer persoonlijk betrokken bij het bedrijf, omdat deze hun de kans biedt om zich in te zetten voor anderen. Ze worden gezien als mens in plaats van als arbeidskracht.
 • Persoonlijke ontwikkeling: medewerkers passen competenties toe in een andere context en leren hiervan.
 • Talentontwikkeling: afwijkende activiteiten brengen onvermoede talenten in mensen naar boven.
 • Zingeving: medewerkers vinden maatschappelijke activiteiten zinvol.
 • Nieuwe ontmoetingen en netwerken.
 • Blikverruiming en waardering voor anderen.
 • Inspiratie en plezier.

Kortom, waar wacht u op? Ga aan de slag!

Afbeelding door NatuurSUPER (CC BY 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
25-02-2015 16:44