Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Leefbaarheid

Nut en noodzaak

Uw bedrijf heeft invloed op de directe leefomgeving. Die invloed kan positief zijn, bijvoorbeeld omdat u werkgelegenheid creëert voor mensen in de buurt. Maar ook negatief, omdat het bedrijf bijvoorbeeld (vervuilend) verkeer aantrekt. Dit dossier gaat dieper in op hoe u de leefbaarheid in de omgeving van uw bedrijf kunt verbeteren, en wat dat oplevert.

Het begrip 'leefbaarheid' gaat over hoe aantrekkelijk een gebied is om te wonen of te werken. Verschillende kenmerken spelen hier een belangrijke rol in:

  • Voldoende voorzieningen: scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen, openbaar vervoer.
  • Sociale cohesie: de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp.
  • (Sociale) veiligheid: inbraak, drugsgebruik, vandalisme, verkeer.
  • Milieu: vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, geluidsoverlast.
  • De kwaliteit van de openbare ruimte: een al dan niet verloederd straatbeeld, leegstand, autowrakken, kapotte speeltoestellen, de onderhoudsstaat van parken en straten.

Leefbaarheid per gemeente

Weekblad Elsevier en onderzoeksbureau Bureau Louter doen jaarlijks onderzoek naar de leefbaarheid van alle gemeenten van Nederland. Ze meten de kwaliteit van de woonomgeving in elke gemeente op zeven thema's: basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, economie en werk, 'groene en blauwe kwaliteit', rust en ruimte, harmonieus leefklimaat en bereikbaarheid. Onderstaande kaart laat de uitslag van het onderzoek 2014 zien.

Op Elsevier meer en gedetailleerder informatie over hoe het staat met de leefbaarheid in uw eigen gemeente. 

Voordelen

Mensen die in een prettig leefbare omgeving wonen en werken, zijn over het algemeen gezonder en gelukkiger. Als ondernemer kunt u grote invloed uitoefenen hierop. We noemen dit ook wel maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). U kunt bijvoorbeeld uw medewerkers vrijwilligerswerk laten doen in de buurt. Of een buurtborrel organiseren waarbij bewoners meteen een kijkje kunnen nemen in uw bedrijf. Daarnaast kunt u uw bedrijf op een meer structurele manier aan een maatschappelijk doel verbinden. Zoals kansarme jongeren een beter toekomstperspectief bieden, bijvoorbeeld via een weekendschool:

  • Zakelijk dienstverlener Eiffel ondersteunt de Weekend Academie met strategisch advies en coaching. Ook geven medewerkers van Eiffel er workshops aan de kinderen van de academie, die aansluiten bij hun persoonlijke interesses, zoals omgaan met geld, gezonde voeding of reizen.
  • IBM verzorgt de vakken Marketing & Sales en Computer Techniek aan de IMC Weekendschool. De IMC Weekendschool wil het toekomstperspectief van achterstandsleerlingen helpen verbreden, hun zelfvertrouwen helpen vergroten en hun gevoel van verbondenheid met de Nederlandse samenleving vergroten.

Investeren in de samenleving levert veel op. Zo krijgt uw bedrijf meer waardering, kunnen uw medewerkers zich breder ontwikkelen en wordt de interne en externe samenwerking sterker. Lees wat maatschappelijk betrokken ondernemen u nog meer oplevert of ga direct aan de slag.

Afbeelding door Frits Ahlefeldt-Laurvig (CC BY-ND 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
18-08-2015 10:31