Leefbaarheid

MVO Tools

Meetinstrument dat inzicht geeft in de sociale effecten van een project (Social Return On Investment).

Scan die inzicht geeft in waar u staat op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen en waar verbeterpotientieel zit.