#Klimaatakkoord

Over de campagne

Waarom deze actie?

De beslissing over het Klimaatakkoord komt snel dichterbij. Op 13 maart komt het PBL met de doorrekening van het huidige concept. In aanloop naar dat belangrijke moment is er al veel discussie, zowel in de media als Tweede Kamer. De overheid en de media hebben daarbij onvoldoende oog voor het draagvlak dat er wel is, vooral de tegenstanders hebben een podium.
MVO Nederland wil laten zien dat er binnen een grote groep ondernemers wél draagvlak is voor een ambitieus Klimaatakkoord. Dat ondernemers geloven in marktwerking en dat inprijzing van CO2-uitstoot een onderdeel is van de echte prijs waarmee gerekend zou moeten worden om die markt goed te laten functioneren. Zij zijn dan ook voorstander van invoering van een CO2-prijs voor het bedrijfsleven.

Wat verstaat MVO Nederland onder een ambitieus Klimaatakkoord?

Een Klimaatakkoord dat ten minste de afgesproken 49% doelstelling haalt, door naast efficiency en ‘end-of-pipe’-oplossingen ook in te zetten op echte vernieuwing. Om ook na 2030 door te kunnen werken aan het echte doel: een klimaatneutrale samenleving. Een ambitieus Klimaatakkoord is inclusief een CO2-heffing voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Want marktwerking werkt alleen goed als er echte prijzen worden gerekend voor processen en producten, inclusief CO2-uitstoot.

IS JULLIE GEHELE ACHTERBAN HET EENS MET DIT STANDPUNT?

De meeste partners reageren positief. Desondanks doet niet iedereen mee, daar liggen individuele redenen aan ten grondslag.

Wat willen jullie bereiken met deze campagne?

Door aandacht te geven aan het feit dat veel ondernemers voor een ambitieus Klimaatakkoord zijn, willen we het maatschappelijke en politieke draagvlak voor een stevig akkoord versterken.

Wat vragen wij van deelnemers?

Maak een foto van jezelf, het liefst in de context van jouw bedrijf, upload die in het frame en plaats die op social media. En activeer anderen in jouw netwerk – andere ondernemers, medewerkers, leveranciers, klanten, etc. – ook mee te doen. Ga naar de instructies

WAT GAAT MVO NEDERLAND MET DE UITKOMSTEN DOEN?

Die betrekken we in onze lobbyactiviteiten en zullen we delen met de pers.

ONLINE REAGEERT NIET IEDEREEN POSITIEF.

Als je als merk een standpunt inneemt, kan dat sommigen van je vervreemden. We begrijpen dat niet iedereen ons standpunt deelt, dat hoeft ook niet. Gelukkig doet een grote groep ondernemers dat wel.

MAG IEDEREEN MEE DOEN MET DEZE CAMPAGNE?

Ja. Als je deze boodschap ondersteunt, download dan de kit op onze website en doe mee. Wij richten ons in eerste instantie op ondernemers, maar individuele medewerkers zijn ontzettend welkom om mee te doen. Zo vergroten we de reikwijdte van onze boodschap.

Instructies

Ik wil wel mee doen, maar hoe werkt dit precies?

LET OP: Deze campagne is afgelopen. Dank aan alle deelnemers voor hun steun en enthousiaste reacties!

***

MVO Nederland stelt 8 frames (een digitaal fotolijstje) beschikbaar: 2 frames per social media kanaal – Instagram, Facebook, Linked In, Twitter. Als deelnemer kun je deze downloaden en kiezen welke je wilt gebruiken. We hebben 2 opties:

  • Ik ben voor een klimaatakkoord met ambitie. Jij ook? #klimaatakkoord
  • Een prijs op CO2? Dan doe ik mee. #klimaatakkoord

Dit frame plak je over een foto van jezelf en post je op het door jou uitgekozen kanaal / kanalen. En voorzie je, indien gewenst, van je eigen extra boodschap.

Dit kan je doen:

1) Download de social media pack voor Powerpoint of Illustrator of Photoshop
2) Volg de instructies (hieronder)
3) Voeg je eigen foto toe, laat zien waar jij voor staat
4) Gebruik de hashtag #klimaatakkoord
5) Activeer jouw netwerk en interne organisatie

Kom je er niet uit? Lever dan een foto van hoge kwaliteit aan en je ontvangt binnen een werkdag de foto met de twee frames.

+++

INSTRUCTIE SOCIAL MEDIA PACK

Powerpoint (.png)

De frames in .png kunnen gemakkelijk over een foto geplakt worden in Powerpoint. Per social media kanaal kun je kiezen uit 4 soorten afbeeldingen, 2x2 taglines met en zonder logo van MVO Nederland.

Instructie voor Apple- en Windows-gebruikers in Powerpoint:

1) Download de social media pack voor Powerpoint.
2) Open het programma MS Office Powerpoint.
3) Kies Bestand > Nieuwe presentatie en open een lege presentatie.
4) Pas het formaat van deze presentatie aan naar de gewenste afbeelding. Dit kan, na het openen van een leeg bestand, bij Bestand > Pagina-instelling.
- 38 cm bij 38 cm voor Instagram
- 50,8 cm bij 38,1 cm voor Facebook en Linkedin
- 50 cm bij 28,12 cm voor Twitter
5) Voeg een foto toe van jezelf via Invoegen > Afbeelding. Verklein of vergroot de foto zodat hij de complete slide bedekt en je goed zichtbaar bent.
6) Voeg het gewenste frame toe (uit de social media pack) via Invoegen > Afbeelding. Let erop dat deze bovenop de andere afbeelding komt.
7) Kies Bestand > Exporteren en sla de afbeelding op als een .png of .jpeg.   

Illustrator (.ai)

Voor mensen/bedrijven die beschikken over professionele bewerkingssoftware: in de mappen van de .ai zijn illustrator-bestanden te vinden. Hierin zijn lagen aangemaakt die "gelocked" zijn en een laag waarin een foto geplaatst kan worden. Mocht je het logo van MVO Nederland niet willen gebruiken in de uiting, dan kan deze uitgezet worden in de geneste laag van "overlay". Verder dienen alle lagen aan te blijven staan.

Er zijn per formaat 2 open bestanden gemaakt met ieder een tagline.

Photoshop (.psd)

Voor mensen/bedrijven die beschikken over professionele bewerkingssoftware: in de mappen van de .psd zijn Photoshop-bestanden te vinden. Hierin zijn lagen aangemaakt die "gelocked" zijn en een laag waarin een foto geplaatst kan worden. Door dubbel op deze laag te klikken opent er een bestand (.psb) waar de foto in gesleept kan worden. Deze moet dan opgeslagen en gesloten worden, de foto verschijnt dan in het master-bestand. Mocht je het logo van MVO Nederland niet willen gebruiken in de uiting, dan kan deze uitgezet worden in de geneste laag van "overlay". Verder dienen alle lagen aan te blijven staan.

Er zijn per formaat 2 open bestanden gemaakt met ieder een tagline.

Kom je er niet uit? Lever dan een foto van hoge kwaliteit aan en je ontvangt binnen een werkdag de foto met de twee frames.

Over het Klimaatakkoord

Waarom is dit belangrijk voor ondernemers?

Voor duurzame ondernemers wordt met dit soort regelgeving een stap richting een eerlijker speelveld gezet. En het leidt tot gewenste innovaties die anders lastig rendabel kunnen worden.

Maar is een CO2-beprijzing echt cruciaal voor het behalen van doelen?

Als je iets wilt ontmoedigen, moet je het duurder maken. Dat is een economisch basisprincipe. Een CO2-prijs doet exact dat. Maar er is nog een reden om een CO2-prijs in te zetten: het voorkomt dat de industrie verder vastloopt op een pad van efficiency en ‘end-of-pipe’-oplossingen zoals CCS (lock-in effect). Want daarmee komt het einddoel – een klimaatneutrale samenleving – geen stap dichterbij.

We hebben toch al ETS?

Het EU Emission Trading System (ETS) werkt als instrument naar behoren, echter er zijn twee nadelen: 1. Er zijn voorlopig nog te veel rechten, waardoor de prijs niet voldoende is voor een juiste prikkel (per 1 februari 2019 was dit €20, terwijl de conservatieve consensus is dat dit meer dan €30 moet zijn om prikkelend te zijn). 2. Het gaat de grote uitstoters aan (in Nederland top 400), en niet de rest van het bedrijfsleven.

Hoe doen wij het in vergelijking tot andere landen?

Nederland staat in de achterhoede van de EU betreft CO2-uitstoot. En de energie- en CO2-belasting is hier al jaren lager dan in veel omringende landen. Er is dus sowieso een inhaalslag nodig.

Wat kost CO2?

Er is veel te zeggen over de eventuele prijs van een ton CO2. Zeer beknopt:

  • De industrie zal pas bewegen bij een prijs meer dan €30/ton.
  • De echte prijs (incl. alle milieu- en adaptatiekosten) ligt waarschijnlijk hoger dan €150/ton.
  • Wetenschappers en o.a. De Nederlandse Bank geven aan dat €50 wenselijk is, en waarschijnlijk nauwelijks zal leiden tot vertrekken van industrie.
  • Anderzijds claimt de industrie deze kosten niet zelf te kunnen dragen in een internationaal speelveld. Dan zullen fabrieken naar het buitenland gaan en dreigt banenverlies.

Wat is het advies van MVO Nederland?

Onze inzet is een prijs van €10/ton voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven: het Toekomst-tientje. De onderbouwing hiervoor:

  • Het zet het systeem in werking, bijsturen tarief kan later nog indien nodig.
  • Het is voor de industrie draagbaar. 

Bij een Toekomst-tientje van €10/ton komt +/- €500 mln per jaar beschikbaar. Dat bedrag kan als gerichte klimaatsubsidie, bedoeld voor vergroening, worden teruggegeven aan de industrie. Dit versterkt de internationale concurrentiepositie en voorkomt dat burgers die subsidie moeten betalen, de reden voor veel onrust. Dat is maatschappelijk verdedigbaar.

En voor ETS-bedrijven?

Het Toekomst-tientje komt voor ETS-bedrijven bovenop de prijs die zij binnen het ETS betalen voor CO2-uitstoot.

DE EU is hier ook mee bezig. Waarom niet even daarop wachten?

We blijven uiteraard ook voorstander van een mondiale of EU-aanpak, echter willen en kunnen we hier niet op wachten. Omringende landen zoals Zweden, Frankrijk en het VK werken ook al met een nationale CO2-heffing en dit blijkt effectief te zijn. Nederland is een van de hekkensluiters in de EU, mede daarom is haast geboden.

Over mvo nederland

Wat doet MVO Nederland?

MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Met meer dan 2000 ondernemers vormen we een beweging die de overgang naar een nieuwe economie versnelt. We werken aan klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en duurzame handelsketens. Dat doen we op een aantal manieren; we zetten de agenda, vergroten de markt voor duurzame innovaties, creëren massa, en lobbyen in Nederland en Europa voor ambitieus overheidsbeleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Contact

Wil je contact met het campagneteam #klimaatakkoord stuur je e-mail naar Team Marketing&Communicatie MVO NL.

Heb je overige vragen, ga dan naar deze contactpagina.
 

DOE OOK MEE

 

LET OP: Deze campagne is afgelopen. Dank aan alle deelnemers voor hun steun en enthousiaste reacties!

De beslissing over het Klimaatakkoord komt snel dichterbij. In aanloop naar dat belangrijke moment is er al veel discussie, zowel in de media als Tweede Kamer. De overheid en de media hebben daarbij onvoldoende oog voor het draagvlak dat er wel is, vooral de tegenstanders hebben een podium. Doe mee met de social media campagne van MVO Nederland en laat samen met een grote groep andere ondernemers zien dat er wél draagvlak is voor een ambitieus Klimaatakkoord.

Doe je mee? Dit kan je doen:

1) Download de social media pack voor Powerpoint of Illustrator of Photoshop
2) Volg de instructies
3) Voeg je eigen foto toe, laat zien waar jij voor staat
4) Gebruik de hashtag #klimaatakkoord
5) Activeer jouw netwerk en interne organisatie

Alle informatie en instructies over de campagne lees je in de menubalk aan de linkerzijde.

Kom je er niet uit? Lever dan een foto van hoge kwaliteit aan via e-mail en je ontvangt binnen een werkdag de foto met de twee frames.