Keurmerken en certificering

Aan de slag

U kent de voor- en nadelen en kiest voor een keurmerk? Dan verdienen de volgende punten uw aandacht bij het selecteren van het meest geschikte:

  • Transparantie
  • Relevantie
  • Maatschappelijk draagvlak
  • Groeimodel
  • Werkbaarheid en toegankelijkheid

Transparantie

Eén van de belangrijkste pijlers van MVO is transparantie: openheid over de keuzes die uw bedrijf maakt. Door open te communiceren stelt u uw stakeholders in staat om zelf te beoordelen of u op een goede manier met MVO bezig bent. Dezelfde transparantie is daarom ook cruciaal bij een certificaat. Op welke normen is het certificaat verleend? En zijn die voor iedereen - dus ook de stakeholders - openbaar? Als dit niet het geval is, dan diskwalificeert de certificering zichzelf. Meer over transparantie leest u hier.

Relevantie

Wat zegt het keurmerk over uw bedrijf? Goed MVO-beleid is gericht op het aanpakken van relevante onderwerpen in de kernprocessen. Dat moet het keurmerk dus ook aantonen. Klanten en NGO's kijken steeds kritischer naar claims, keurmerken en certificaten. Een negatief oordeel kan leiden tot substantiële imagoschade, hoe mooi het keurmerk er in eerste instantie ook uitziet.

Een voorbeeld: een autofabrikant die kiest voor een energiezuinig kantoor en vervolgens niets doet aan het brandstofverbruik van zijn auto's (een kernproces), pakt niet de meest relevante onderwerpen aan.  Als dit bedrijf het fictieve keurmerk 'groene onderneming' zou halen en het blijkt dat dit keurmerk alleen gaat over energieverbruik op kantoor, dan is dit alleen misleidend voor stakeholders en klanten, maar ook een risico voor het betreffende bedrijf.

Maatschappelijk draagvlak

MVO draait om het vinden van een balans tussen de belangen van uw verschillende stakeholders. Betrek hen daarom bij het ontwikkelen van de normen die ten grondslag liggen aan certificering. Zo ontstaat maatschappelijk draagvlak, en dat is belangrijk voor de uiteindelijke acceptatie van het keurmerk.

Groeimodel

MVO is nooit af. MVO is het streven naar continue verbetering van de maatschappelijke en economische prestaties. Daarom is het cruciaal dat het certificaat voorziet in een groeimodel waarbij een bedrijf steeds verdergaande MVO-stappen neemt én kan inspelen op nieuwe economische en maatschappelijke uitdagingen. Denk niet alleen aan niveaus in het certificaat, maar zet de procesbenadering centraal. Certificaten moeten groei op het gebied van MVO eisen.

Werkbaarheid en toegankelijkheid

De drempel om voor een certificaat te kiezen mag inhoudelijk hoog zijn, maar de administratieve en financiële lasten mogen geen grote belemmering vormen. Zo kunnen ook kleine bedrijven aan de eisen voldoen en krijgt het certificaat een breed draagvlak. Bovendien voorkomt dit dat certificaten 'gekocht' kunnen worden.

Voorbeelden van MVO-keurmerken

Voorbeelden van brede, niet sectorspecifieke, bedrijfsgerichte MVO-keurmerken zijn

N.B. Het MVO Nederland partnerlogo is geen Een keurmerk is een label waaraan een eisen stellende norm ten grondslag ligt. Als door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij is vastgesteld dat aan de norm wordt voldaan, mag het keurmerk gevoerd worden. , maar een Een beeldmerk is een label waarbij geen externe verificatie heeft plaatsgevonden op basis van vooraf opgestelde normen.. Wij controleren niet, maar onze partners mogen het logo wel gebruiken in hun communicatie.

Laatst bijgewerkt: 
22-08-2016 16:34