ISO 26000

Zelfverklaring ISO 26000

ISO 26000 is een richtlijn, geen eisenstellende norm en geen certificeerbaar managementsysteem. Daarom is ISO 26000 niet geschikt voor certificatie, het is dus geen keurmerk voor bedrijven.

Wilt u laten zien dat u ISO 26000 heeft gebruikt?

Dat kan met de Zelfverklaring ISO 26000. Hiermee laat u zien hoe u MVO met behulp van ISO 26000 heeft geïmplementeerd in uw bedrijf. Deze handleiding van NEN helpt u op weg. Vervolgens kunt u uw zelfverklaring plaatsen op het publicatieplatform van NEN.

Met de zelfverklaring ISO 26000 vertelt u zelf op welke manier u invulling aan MVO hebt gegeven aan de hand van ISO 26000. Dit is een rapportage en dus een vorm van communicatie van uw bedrijf over het onderwerp MVO (zowel over processen als prestaties) aan uw stakeholders.

Verificatie

U kunt ervoor kiezen om deze rapportage door een onafhankelijke externe partij te laten beoordelen (verificatie). Deze partij onderzoekt of de beweringen in de rapportage kloppen. Dit is niet gelijk aan certificering: verificatie zegt niet per definitie iets over of een bedrijf het 'goed' doet – het is een onderzoek naar de waarheid van het beweerde. 

Lees hier meer over externe beoordeling

Certificaten

Hoewel de richtlijn ISO 26000 niet geschikt is voor certificatie, zijn er een aantal partijen die een managementsysteem voor MVO hebben ontwikkeld dat wel te certificeren is.

Lees meer over certificering

Laatst bijgewerkt: 
27-10-2016 15:47