ISO 26000

Helpdesk

Publicaties

Sinds 2013 laat MVO Nederland jaarlijks de IMVO-Thermometer uitvoeren: een enquete onder bijna 1200 mkb'ers naar hun zakelijke relaties en MVO-gedrag in en met ontwikkelingslanden. De belangrijkste conclusie in 2016 is dat Nederlandse ondernemers die zakendoen in ontwikkelingslanden daarover zeer positief zijn. Ze tonen ook goede wil als het gaat om MVO. Tegelijk blijkt duurzaam en eerlijk...
Dit boek is een gids voor organisaties die geïnteresseerd zijn in de inhoud en toepassing van ISO 26000. Het biedt niet alleen duidelijkheid over het ‘waarom, wat en hoe’ van ISO 26000, maar beantwoordt tevens vele vragen die er leven over deze MVO-richtlijn, beschrijft achtergronden over MVO en ISO 26000 en laat vooral zien op welke manier ISO 26000 geïnterpreteerd en toegepast dient te worden.
In deze zeer actuele (2011) en herziene praktijkgids 'MVO volgens ISO 26000' krijgt u antwoord op honderd vragen over ISO 26000 'Richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties' (MVO) en het invoeren en integreren van MVO in diverse organisaties.