ISO 26000

Helpdesk

Praktijkvoorbeelden

“MVO is een voorwaarde voor een succesvol bedrijf.” Daarom deed A-ware Food Group mee aan de MVO Expeditie ISO 26000. Het leverde een Zelfverklaring ISO 26000 op en er werd een heldere focus bepaald: Aarde, Aandacht voor de samenleving, Samenwerking in de keten en Arbeidsklimaat. Daar gaan we in dit praktijkvoorbeeld op in.