ISO 26000

foto ISO 26000, Megan CC BY-NC 2.0

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO.

ISO 26000 is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering

De richtlijn ISO 26000

De vier hieronder genoemde onderdelen zijn de belangrijkste inhoudelijke hoofdstukken van de richtlijn. Per onderdeel wordt aangegeven wat er wordt verwacht en hoe u dit kunt doen.

Het uitgangspunt is:

  1. dat een organisatie vanuit een basishouding (7 MVO-principes)
  2. samen met haar omgeving (stakeholders)
  3. bekijkt met welke maatschappelijke thema’s (37 onderwerpen)
  4. zij aan de slag gaat (implementatie)

Lees meer over de inhoud van de richtlijn

Of bestel de ISO 26000-richtlijn

Aan de slag met ISO 26000

ISO 26000 is een zeer complete en omvangrijke richtlijn. De MVO-wegwijzer ISO 26000 helpt u gestructureerd aan de slag te gaan met MVO volgens de richtlijn ISO 26000. Er zijn meer manieren om te starten met ISO 26000.

Achtergrond

Er zijn verschillende internationale verdragen die betrekking hebben op MVO-onderwerpen. Bijvoorbeeld het Ruggie-beleidskader over de rechten van de mens in relatie tot het bedrijfsleven. En de VN-milieuverdragen, zoals het Protocol van Kyoto inzake klimaatverandering. De OESO-richtlijnen laten zien welke rol bedrijven hierin hebben. ISO 26000 laat zien hoe je invulling kunt geven aan de OESO-richtlijnen.

Overzicht ISO 26000

ISO is een wereldwijde organisatie en de ISO 26000-richtlijn is tot stand gekomen met medewerking van organisaties en experts uit 94 landen. Het opstellen heeft plaatsgevonden op basis van 'argumenten en consensus'. Op die manier is er een breed draagvlak ontstaan voor ISO 26000 onder de verschillende stakeholdergroepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, NGO's en overige partijen.

Laatst bijgewerkt: 
07-12-2015 11:53