Internationaal MVO

Helpdesk

Publicaties

Koffie is na olie het meest verkochte product ter wereld. Zoals blijkt uit de vele campagnes die worden gevoerd, staat de sector onder druk. Bij de productie heeft men te maken met vergrijzing, armoede, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Dit heeft allemaal invloed op de toekomstbestendigheid van ons geliefde zwarte drankje. Een interessante vraag voor MVO Nederland: Wat kunnen...
Transparantie is in de chemie nog volop in ontwikkeling, zeker als het gaat om wat zich afspeelt in de internationale ketens. Deze tijd vraagt van grote en kleine bedrijven dat zij grip krijgen op de effecten van hun ondernemen, en dus ook die van hun ketenpartners. Niet alleen hier, maar ook elders in de wereld. Om duurzaam te kunnen ondernemen, is het van belang inzicht te krijgen in wat er...
This sustainable business scan was conducted by CSR Netherlands in September of 2016 commissioned by the Embassy of the Netherlands in Perú and Netherlands Enterprise Agency. After preparation through several interviews and a basic desk study, CSR experts from CSR Netherlands conducted consultations and workshops with Peruvian companies from various sectors, government parties and stakeholder...
Sinds 2013 laat MVO Nederland jaarlijks de IMVO-Thermometer uitvoeren: een enquete onder bijna 1200 mkb'ers naar hun zakelijke relaties en MVO-gedrag in en met ontwikkelingslanden. De belangrijkste conclusie in 2016 is dat Nederlandse ondernemers die zakendoen in ontwikkelingslanden daarover zeer positief zijn. Ze tonen ook goede wil als het gaat om MVO. Tegelijk blijkt duurzaam en eerlijk...
Uganda is being heralded by a growing number of companies as an excellent destination for sustainable business opportunities. This east-African country boasts a young population with an entrepreneurial spirit, stable political climate, excellent weather conditions year-round, beautiful nature, fertile farmlands and much more. In the summer of 2016 the Dutch Embassy in Kampala invited CSR...
In february 2016 MVO Nederland was commisioned by the Netherlands Enterprise Agency (RVO) and the Dutch Embassy in Jakarta to conduct a research into the state of CSR in Indonesia: a CSR Country Scan. This scan contains observations on CSR by various stakeholders, such as Indonesian companies, Dutch companies doing business in Indonesia, the local government, as well as NGOs and research...
A consortium of Dutch, Swiss, and Albanian companies and organizations work on spatial design, business cases for local entrepreneurs and opportunities for international companies with a focus on sustainable products and services. The online publication is available now. Tourism is in many countries a driving force for the economy. However, it is often developed isolated from other economically...
In haar advies aan ministers Ploumen en Kamp bepleit de SER dat het bedrijfsleven het initiatief neemt om tot sectorconvenanten met de overheid en maatschappelijke organisaties te komen. Het doel: risico's op schending van mensenrechten en schade aan het milieu terugdringen. In zo'n convenant maken partijen afspraken over maatregelen die bovenstaande risico's beperken. Afgesproken is dat er in...
Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. In dit onderzoek is gekeken naar relevante Nederlandse wetgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele...
MKB’ers voelen zich machteloos om positieve impact te hebben in ontwikkelingslanden. Nederlandse MKB’ers die zakendoen met ontwikkelingslanden ontplooien vaker maatschappelijk verantwoorde initiatieven. Tegelijk zijn ze steeds kritischer op de positieve impact die ze in hun eentje kunnen hebben. Dat blijkt uit gesprekken met bijna 1200 MKB’ers, waarvan MVO Nederland in december 2015 de resultaten...

Pagina's